Oud papiercontainers voor iedereen

STEENBERGEN – Alle inwoners van de gemeente Steenbergen, met uitzondering van degenen die in een appartement wonen krijgen in de periode van 23 april t/m 15 mei een container thuisbezorgd waarin zij voortaan hun oud papier gescheiden van het overige afval kunnen inzamelen.

Het uitrollen van de papiercontainers in alle kernen vloeit voort uit een geslaagde proef in Steenbergen-Zuid en de kom van Nieuw-Vossemeer.

De inwoners krijgen eerdaags allemaal schriftelijk bericht van de gemeente over de invoering van de papiercontainers en wanneer deze geleverd worden. In juni wordt vervolgens een overzicht verspreid met informatie over de ophaaldata, daarover is nog overleg gaande met de verenigingen die bij de inzameling zijn betrokken.

De papiercontainers worden met ingang van de maand juli één keer per maand geleegd, vanaf dezelfde locaties waar de grijze en de groene containers voor respectievelijk rest-  en gft-afval moeten worden neergezet.

Wie meent geen ruimte te hebben voor een derde container, kan bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 6, 4650 AA Steenbergen) schriftelijk een verzoek indienen tot ontheffing.
Voor bewoners van hoogbouw worden aparte voorzieningen getroffen, zoals boven- en ondergrondse papiercontainers of een aantal minicontainers.

Met vragen over het uitzetten van de nieuwe containers is een speciaal, grtatis te bellen telefoonnummer ingesteld: 0800-0201044.