Opnieuw vragen van Gewoon Lokaal! over wateroverlast bij Franseweg en Olmentuin

STEENBERGEN – Deze week is in het bouwproject ‘Olmentuin’ gestart met heiwerkzaamheden. Tot ongenoegen van Gewoon Lokaal! gebeurde dit zonder aankondiging of communicatie naar omwonenden. De fractie van Gewoon Lokaal! stelde via raadslid Jan Veraart aanvullende vragen aan het college van b en w. Eerdere vragen aan het college werden gesteld naar aanleiding van wateroverlast “Na maart 2021 is herhaaldelijk sprake geweest van regenwateroverlast op de gronden van de voormalige sloot maar ook op de aanliggende percelen met achtertuinen, schuurtje, overkapping. Vooral percelen aan de noordkant van deze sloot lijken getroffen”, aldus Jan Veraart.

“Te wijten aan het dempen van de sloot”

“Volgens Gewoon Lokaal! lijkt de wateroverlast en de daardoor ontstane schade direct te wijten aan het dempen van de sloot zonder afdoende maatregelen te nemen als compensatie voor de verdwenen waterafvoercapaciteit. Door wateroverlast stonden achtertuintjes onder water, zijn grondwerk en bestrating verzakt, zijn bomen ‘verdronken’ (rot). Er is een schutting en overkapping scheefgezakt”.

Zaak tussen buren

Het college van b en w geeft aan dat ze dit zien als een ‘burenrechtelijke kwestie’. Toch wil men helpen om tot een goede oplossing te komen en de betrokkenen kunnen de gemeente als onafhankelijk platform inzetten. De buren wordt aangeraden om in overleg te treden met waterschap Brabant Delta.
Het waterschap heeft in een eerdere reactie aangegeven dat er conform de afgegeven vergunning is gehandeld door de bouwer en projectontwikkelaar.

Heien mag

Overigens blijft Gewoon Lokaal! van mening dat de procedure rond de waterafvoer niet correct is verlopen en er onvoldoende transparantie was en is.

Voor wat het heien betreft geeft gemeente Steenbergen aan dat er in het verleden een heiverbod was om overlast voor aangrenzende woningen te voorkomen. De landelijke overheid heeft echter bepaald dat gemeenten zo’n bod niet mogen hanteren. De keuze is aan de bouwer of er wel of niet wordt geheid.