Opnieuw staking in basisonderwijs

STEENBERGEN – Deze vrijdag zullen er opnieuw een flink aantal basisscholen in de regio hun deuren gesloten houden vanwege stakende leerkrachten. Het is de derde keer dat de meesters en juffen op deze manier een dringend signaal willen afgeven aan de minister dat er meer leerkrachten nodig zijn en het salaris omhoog moet. Er zijn echter ook scholen die gewoon open zijn, aangezien de keuze om te staken aan de leerkrachten zelf wordt overgelaten.

Van de dertig scholen die onder de Lowys Porquinstichting vallen, zullen er vrijdag slechts een aantal gesloten zijn. “We hebben deze keer niet gekozen voor een collectieve sluiting. Juist bij het recht om te staken is het van belang dat je zelf die keuze maakt. Omdat de meningen verdeeld zijn onder het personeel, ongeveer fiftyfifty, laten we de beslissing bij de scholen zelf”, zegt Els Kooijmans namens het bestuur.

Ouders raken

Op de Steenbergse Gummarusschool was er geen twijfel; daar blijft de poort dicht. De stakingsbereidheid onder het personeel is daar namelijk net als voorgaande keren erg groot. “De heersende gedachte onder de leerkrachten is toch dat er nu doorgepakt moet worden, omdat het anders allemaal voor niks is geweest. Want hoewel er toezeggingen zijn gedaan dat er extra personeel bijkomt, moeten de salarissen ook omhoog”, zegt directeur Wietse Visser.

Ook op basisschool De Nieuwe Veste wordt er geen lesgegeven op vrijdag. “Hoewel we het vervelend vinden dat we hiermee de ouders raken, hebben we toch besloten om de actie te steunen. Er zijn problemen in het onderwijs die echt aangepakt moeten worden. We merken dat de aanwas van nieuwe leerkrachten stagneert; we hebben al in tijden geen studenten van de Pabo over de vloer gehad”, vertelt directeur Anne van Loon.

Toch heerst er onder meesters en juffen ook verdeeldheid of staken nog wel het middel is om het doel te bereiken. Dat betekent dat op sommige scholen aan bepaalde klassen les wordt gegeven, terwijl andere leerlingen thuis zitten. Dat is het geval op de Maria Regina, waar vijf van de zestien groepen dicht zijn. “De leerkrachten van deze groepen willen staken en het feit dat er geen vervanging voor hen is, toont de urgentie van het probleem”, aldus directeur Eric Graafmans.

Om hun protest kracht bij te zetten zal een groot deel van de leerkrachten naar de Grote Markt in Bergen op Zoom gaan, waar een manifestatie wordt gehouden. Dat is ook Angelo de Jong, leraar van groep 7/8 op de Welbergse basisschool Pius X, van plan. “Het gaat niet alleen om nu, maar ook om de toekomst van het onderwijs. Persoonlijk betreur ik het enorm dat er weinig mannen in het onderwijs zijn. Vaak zijn zij de kostwinners van het gezin en zolang het lerarensalaris niet stijgt, zullen er weinig mannelijke leerkrachten bijkomen.”

Op de basisscholen in de omliggende kernen is de verdeeldheid niet anders. In Dinteloord is bijvoorbeeld De Regenboog dicht omdat al het personeel gehoor geeft aan de oproep van de vakbond om het werk neer te leggen. Maar op de enige basisschool in Nieuw-Vossemeer, Merijntje, is het een gewone schooldag. “Wel is er een brief naar de ouders uitgegaan dat we als leerkrachten de actie steunen. Wij redden het momenteel als school met de hulp van gepensioneerde leerkrachten. Als er bij ons iemand ziek is, moeten we een beroep op hen doen omdat de poule van invallers leeg is. Maar dat is natuurlijk een noodgreep, geen structurele oplossing”, aldus plaatsvervangend directeur Marion van Loenhout.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl