Onze wijk is mooi geworden

Namens de bewoners van deze straten: “Een pluim voor de firma Krinkels en de gemeente Steenbergen voor de verfraaiing van de wijk na de herinrichting van de Helmich van Doernickstraat, van Treslonglaan en Kees van de Sandestraat in Nieuw-Vossemeer.”