Onbekend hoeveel personen het onderzoeksrapport kennen

STEENBERGEN – Vice-raadsvoorzitter Koos Boluijt kan ‘met geen zinnig woord’ zeggen hoeveel mensen de inhoud kennen van het (geheime) onderzoeksrapport naar de bestuurlijke problemen bij de gemeente Steenbergen. Onduidelijk is ook of alle raadsleden wel op de hoogte waren van de bevindingen van de onderzoekscommissie, toen zij in meerderheid besloten burgemeester Saskia Bolten als grote schuldige aan te wijzen voor de heersende bestuurscrisis.

Afgaand op het rapport, zo onthulde KijkopSteenbergen.nl/Steenbergse Courant gisteren, past juist gemeentesecretaris Ans Leloux en dus niet burgemeester Saskia Bolten het boetekleed.

Laatstgenoemde kreeg, zo concludeerden de onafhankelijke onderzoekers, nota bene te weinig ondersteuning van Leloux (directeur van de ambtelijke organisatie en secretaris van het college van burgemeester en wethouders). Ook griffier Lenneke van der Meer had beter haar best moeten doen om Bolten naar behoren te kunnen laten functioneren.

Desondanks wist de burgemeester zich in grote lijnen aan de taken te houden zoals zij die moest uitvoeren en verdient zij de ruimte om verder in haar ambt te groeien, aldus de onderzoekscommissie.

Dwars tegen deze adviezen in, besloten de raadsfracties van VVD, CDA, Steenbergen Anders, Door!, D66 en GB/Dé Lokale Partij tot een motie van wantrouwen jegens Bolten.

'Ik verwacht nog wel een openbaar debat waarin alles wordt uitgesproken'

Lijst Ger de Neve, PvdA en ook de derde eenmansfractie van Koos Boluijt steunden de motie niet en spraken grote schande van het oordeel dat over de burgemeester werd geveld. ,,Ik heb in dit proces dingen zien gebeuren, die het daglicht niet kunnen verdragen,’’ sprak Boluijt onder meer in de openbaarheid.

Voorbeelden daarvan wil hij op dit moment niet geven. ,,Mijn statement liet aan duidelijkheid niets te wensen over denk ik. Maar ik moet nu, vanuit mijn functie als plaatsvervangend raadsvoorzitter, vooral mijn onafhankelijkheid behouden. Ik verwacht echter wel er alsnog een openbaar debat komt, waarin alles door iedereen wordt uitgesproken.’’

Strafbaar feit

Uit de onthullingen van KijkopSteenbergen.nl/Steenbergse Courant heeft Boluijt afgeleid dat iemand de inhoud van het onderzoeksrapport heeft gelekt naar de redactie van deze media, waarmee volgens hem de geheimhouding van het cruciale document is geschonden. ,,Dat is een strafbaar feit, waarvan ik vanmiddag aangifte heb moeten doen bij de politie. Het Openbaar Ministerie zal vervolgens beslissen welke prioriteit zij hieraan wil geven en op welke termijn hierop al dan niet actie wordt ondernomen.’’

'Geen idee in hoeverre de fractieleiders het rapport met hun achterbannen hebben gedeeld'

Hoeveel mensen de inhoud van het rapport kennen en in de gelegenheid waren om daarmee aan de haal te gaan, kan Boluijt niet te zeggen. Feit is dat de (toen acht, nu negen) fractievoorzitters in de gemeenteraad, de drie leden van de onderzoekscommissie en de Commissaris van de Koning sinds 9 oktober op de hoogte waren van de bevindingen en adviezen.

Voor zover bekend hebben Bolten en Leloux nooit officieel te horen gekregen hoe deze luiden, maar zouden onder anderen wel de vier wethouders op de hoogte zijn gebracht.

Pas in de raadsvergadering van 7 november werd tot geheimhouding besloten. Of in de tussentijd zwijgplicht gold voor de bovengenoemde personen, laat Boluijt in het midden. ,,Dat is een gewetensvraag, waarop ik geen antwoord geef. In hoeverre de fractievoorzitters het rapport met hun fractiegenoten en hun achterbannen hebben gedeeld, weet ik niet.’’

'Ernstige zorgen over bestuurlijke continuïteit van deze gemeente'

Wat dus wil zeggen dat vele tientallen of misschien nog wel een groter aantal  personen op de hoogte kunnen zijn van het onderzoek naar de bestuurscrisis, terwijl de hele kwestie voor het publiek met de grootst mogelijke geheimzinnigheid werd omkleed en de inhoud uiteindelijk niet bleek te stroken met de harde verwijten aan het adres van Saskia Bolten.

Uit andere bronnen valt bovendien op te tekenen dat niet alle raadsleden die ja zeiden tegen de motie van wantrouwen wisten wat er in het onderzoeksrapport staat. Op welke informatie zij hun mening dan hebben gebaseerd, mag Joost weten.

Eén ding is zeker: de raad heeft een lawine van problemen over zichzelf en de gemeente  afgeroepen, zo beseft Boluijt zich terdege. ,,Het is naïef dat degenen die de motie van wantrouwen hebben gesteund al deze gevolgen kennelijk niet hebben overzien. Ik maak me door dit alles ernstige zorgen over de bestuurlijke continuïteit van de gemeente Steenbergen.’’