Nieuw college geïnstalleerd 

STEENBERGEN – In de raadszaal van het gemeentehuis zijn maandagavond de vier wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders benoemd. Wilma Baartmans, Esther Prent (beide Gewoon Lokaal!), Petra Lepolder (VVD) en Koos Krook (CDA) hebben allemaal de eed of belofte afgelegd. Hiermee is een einde gekomen aan het formatieproces en kan het team aan de slag. Onder de noemer “Gewoon Samen Doen” willen zij gaan werken volgens de afspraken die in het coalitieakkoord staan. 

Doordat twee leden van de fractie van Gewoon Lokaal! benoemd zijn tot wethouder, zijn Dennis van Agtmaal en Monique van der Blom in dezelfde vergadering namens Gewoon Lokaal! in de gemeenteraad geïnstalleerd. 

Maar voordat het ‘oude’ mocht plaatsmaken voor het ‘nieuwe’, was het de beurt aan Cors Zijlmans, Cor van Geel en Marijke Vos om vanachter het spreekgestoelte voor de laatste keer het woord te richten tot alle aanwezigen en de kijkers die de speciale vergadering via de SLOS volgden. Dat was zeker voor de heren Zijlmans en Van Geel een bijzonder moment, aangezien er voor beiden een einde komt aan een lange politieke loopbaan in de gemeente Steenbergen. “Ik heb laatst ergens gelezen dat het makkelijker is om de politiek in te gaan, dan eruit te gaan. Ik vermoed dat dat wel klopt”, aldus Zijlmans in zijn speech. 

In de toespraken van de raadsleden van de verschillende fracties werd nog een terugblik gedaan op alle hoogte- en dieptepunten van de afgelopen jaren. Bovenal werden de vertrekkende wethouders uitgebreid bedankt voor hun inzet en toewijding. 

Woonplaatsvereiste

In de nieuwe groep wethouders is Wilma Baartmans een vertrouwd gezicht, net als Petra Lepolder. Voor Esther Prent is het wethouderschap nog onbekend terrein, maar met unanieme instemming van de raad kan zij vol vertrouwen beginnen aan haar nieuwe baan. Koos Krook mag dan wel een nieuw gezicht zijn in Steenbergen, in andere gemeenten heeft hij al 10 jaar ervaring in het wethouderschap. Krook woont in Made, gemeente Drimmelen. Aangezien het voor wethouders verplicht is om in de gemeente te wonen waar zij werkzaam zijn, moest er in de raad gestemd worden voor een ontheffing van deze woonplaatsvereiste. Dasja Abresch (Gewoon Lokaal!) en Tim Huisman (D66) waren de enige twee raadsleden die tegen stemden, omdat zij verklaarden er principieel van overtuigd te zijn dat wethouders moeten wonen in de gemeente waar ze werken. Omdat de andere raadsleden voor stemden, kon de ontheffing worden verleend.

Formatieproces

Naast de installatie van de nieuwe wethouders was het voor de raadsleden ook de laatste mogelijkheid om formateur Cors Zijlmans vragen te stellen over het formatieproces van het coalitieakkoord “Gewoon Samen Doen”. Alleen Willy Knop van de Volkspartij maakte hier gebruik van, omdat het voor zijn partij nog steeds onbegrijpelijk is dat zij niet in de coalitie terecht zijn gekomen. “Wij hebben 2100 stemmen binnengehaald bij de verkiezingen, en krijgen dus niet uitgelegd aan de kiezer waar het is misgegaan”, zo stelde Knop. Volgens Zijlmans hadden de andere partijen geen goed gevoel bij samenwerking met de Volkspartij en stond stabiliteit bij de vorming van de coalitie voorop. “En wat betreft het aantal stemmen dat u aanhaalt; CDA en VVD hebben samen 2900 stemmen behaald, dus het is maar net waar je vanuit gaat”, aldus formateur Zijlmans in zijn toelichting.

Op 5 juli zal het coalitieakkoord inhoudelijk worden besproken in de raad. 

Foto 1: Burgemeester Ruud van den Belt met zijn nieuwe wethouders.

Foto 2 t/m 5: Wilma Baartmans, Esther Prent, Petra Leopolder en Koos Krook leggen de eed of belofte af.

Foto 6 en 7: Dennis van Agtmaal en Monique van der Blom worden namens Gewoon Lokaal! in de gemeenteraad geïnstalleerd.

Tekst en foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl