Negen handtekeningen onder Cruijslandse Kreken

KRUISLAND – Met het plaatsen van niet minder dan negen handtekeningen werd gistermiddag bij zaal Koch in Kruisland het startsein gegeven voor fase 2 van het project Cruijslandse Kreken en Smalle Beek. Iedere handtekening staat symbool voor een partij die bereid is om mee te werken aan het uiteindelijke doel: een betere inrichting van het watersysteem binnen het gebied. Een verbetering waar al deze partijen zelf ook van profiteren.

Cruijslandse Kreken is onderdeel van Waterpoort: het gebied op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Het project dient meerdere doelen. Het begon met de opdracht die het Waterschap Brabantse Delta heeft om binnen haar gebied ecologische verbindingszones te realiseren en, vanzelfsprekend, voor een optimale waterhuishouding te zorgen.

Een opdracht die voor de agrarische sector twee belangrijke voordelen op kan leveren. Allereerst een zogenaamde “robuustere waterberging” die in de praktijk moet leiden tot een vermindering van de wateroverlast. Een probleem waar veel Kruislandse agrariërs al sinds  de ruilverkaveling van 1998 mee te kampen hebben. Ten tweede kunnen zij met deelname aan het project voldoen aan de  ‘vergroening’ van het landschap, een maatregel die door Europese regelgeving is opgelegd. Deze verplichting houdt in dat iedere boer een stukje van zijn grond moet afstaan om als natuur in te richten.

Aansluitend kunnen toerisme en recreatie mee profiteren. Bijvoorbeeld doordat verbreding van de kreken ten behoeve van waterberging, het gebied aantrekkelijker maakt voor extensieve waterrecreatie zoals kano’s en fluistersloepen.

Al deze belangen komen bijeen in de samenwerkingsovereenkomst die gistermiddag ondertekend werd door agrarische ondernemers uit Kruisland, waterschap Brabantse Delta, gemeente Steenbergen, gemeente Roosendaal, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap.

Wanneer de intentie daadwerkelijk uitgevoerd wordt, zal dit leiden tot de aanleg van een indrukwekkende 6,5 kilometer verbindingszone op Kruislands grondgebied. Het komende jaar wordt benut om alle partijen op één lijn te krijgen. Is dit eenmaal gelukt, dan kan de derde fase, de daadwerkelijke uitvoering, van start. De hoop is erop gericht dat rond 2020 het hele project afgerond is.

Foto’s Dasja Abresch©KijkopSteenbergen

.