Naambord op feestdag van Sint Joris

KRUISLAND – Het in april 2019 geopende Sint Jorispad heeft vandaag – vrijdag 23 april, de kerkelijke feestdag van Sint Joris – een doorverwijsbord gekregen. Dat tot groot genoegen van Pastoor Hans de Kort, voorzitter Ad Huijsmans (Georgiuskerk – vernoemd naar Sint Joris) en Claudia Koole.

Dit drietal stond vanmiddag de pers te woord om de situatie rond het Sint Jorispad toe te lichten.
“De gemeente heeft moeite gedaan om het doorverwijzingsbord te verzorgen met daarop het kleurrijke logo van het Sint Jorispad dat door de Kruislandse Marly Mulders is ontworpen. Hiermee wordt het laatste stukje aangelegd van het cultuurproject dat verzorgd wordt door de parochiekerncommissie H.Georgius, dorpsraad Kruisland en gemeente Steenbergen. De levensgrote sculpturen van de draken zijn van cortenstaal gemaakt door lokale ondernemer Frank Bogers. Het cultuurproject kostte ruim 30.000 euro en is ondersteund door verschillende co-financiers zoals het Coöperatiefonds van de Rabobank, het Dela Goededoelenfonds, gemeente Steenbergen, het Buurtcultuurfonds van Stadlander en verschillende lokale ondernemers. Twee jaar later is het een geliefd pad dat gelopen wordt en onderdeel uitmaakt van een looproute door het dorp Kruisland vanaf het schelpenpad aan de 1e Boutweg. Een doorverwijzing ontbrak tot nu toe”.

Toeristisch aantrekkelijke plek

“Na plaatsing van het doorverwijzingsbord wordt het Sint Jorispad beter gezien en ontdekt door voetgangers, fietsers en automobilisten om een stukje cultuur en erfgoed op te snuiven. Het bord is geplaatst nabij het informatiebord, dat de historische en hedendaagse betekenis van Sint Joris weergeeft, en nabij het bankje.
Deze zomer wordt tevens een watertappunt geplaatst, georganiseerd door de dorpsraad Kruisland, vlakbij het informatiebord en het doorverwijzingsbord. Dit alles maakt de plaats meer toeristisch en de moeite waard om er te stoppen, om cultuurhistorische informatie op te nemen, een stukje te wandelen en de dorst te lessen in een beeldschoon stukje groenstrook van de Heilige Georgiuskerk, aan de Langeweg 2 in Kruisland. Op verzoek kan een kleine tentoonstelling over H.Georgius bezocht worden op de eerste verdieping in de kerk”.

Wapenuitrusting

Op het informatiebord wordt de lezer aangegeven dat de bezoeker door het pad te bewandelen symbolisch de wapenuitrusting van Sint Joris meekrijgt: “de waarheid als gordel om de heup, gerechtigheid als het harnas, vrede als sandalen aan de voeten, vertrouwen als het schild voor de borst en liefde als vurige pijlen voor hartstocht”

Giftige draak

Over Sint Joris gaat – naast het feit dat hij heilig is verklaard vanwege zijn strijd voor het christendom – ook een legende. Ridder Joris ging de draak te lijf om het leven van de koningsdochter te redden. En wanneer de bevolking van de stad Silena in Lybië – die al heel veel van het dier met zijn giftige adem te lijden kreeg – zich tot het christendom zou bekeren, dan zou Joris hen voor goed verlossen van de draak. En zo geschiedde.
In een andere legende kwam Joris van Cappadocië (het huidige midden Turkije) op voor de christenen wat hem letterlijk de kop kostte.

[ tekst en foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant | KijkopSteenbergen.nl ]

Beelden bij dit artikel