Morgenavond jaarvergadering SC Welberg

WELBERG – Sportclub Welberg houdt morgenavond – donderdag 22 november – de jaarvergadering in de kantine van sportpark ’t Zandbaantje. Op de agenda staan geen schokkende zaken.

Er wordt inzage gegeven in de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, gevolgd door de conclusie van de kascontrolecommissie. Bij de bestuursverkiezing zijn Emil Veldboer en Loes Baselier periodiek aftredend en herkiesbaar en wordt Gidion Tunders voorgesteld als kandidaat-bestuurslid.

De inloop voor de vergadering is vanaf 20:30 uur, de vergadering zelf begint om 21:00 uur.