Klaproosveld in eigendom gemeente Steenbergen

WELBERG – In plaats van in een stoffig notariskantoor, vond de overdracht van het eigendom van het klaprozenveld aan de Canadezenweg vanmorgen buiten, op locatie, plaats. De plaquette met informatie over de Slag bij Welberg diende als onderlegger voor het zetten van de handtekeningen door de verkopende partij, het echtpaar Somers, en de gemeente Steenbergen.

Laatstgenoemde vaardigde hiervoor wethouder Wilma Baartmans af. Zij droeg na de officiële plichtplegingen het beheer van het over aan de stichting Bevrijdingsmonument Welberg die de belofte dat er ieder jaar klaprozen zullen bloeien voor de Welbergse ‘klok’ in stand gaat houden. Dit doet men in samenwerking met buurman kwekerij Landjuweel aan de Boomdijk die al jaren zorg draagt voor het zaaien, onderhoud en oogsten.

Geen gebouw

In de raadsvergadering van juni stemde de gemeenteraad van Steenbergen unaniem in met de aankoop van het veld. Zij stelde wel de voorwaarde dat het terrein een bredere invulling gaat krijgen, gericht op de herdenking van oorlog en bevrijding. Over de wijze waarop wordt de komende maanden nagedacht. “Het idee om er een gebouw weg te zetten, hebben we eigenlijk al laten varen,” vertelde wethouder Baartmans vanmorgen. “Het past niet in het landelijk gebied en bovendien is het ook niet nodig. Er zijn andere, betere manieren denkbaar om invulling aan de opdracht te geven.”

Zichtlijnen

Angelo Somers, voormalig eigenaar van de grond en voorzitter van de stichting Bevrijdingsmonument, is het daarmee eens, “ Het klaproosveld zou een landmark moeten krijgen. Geen duurzame gebouwen maar een terugkerende tijdelijke voorziening. Juist de zichtlijnen vanaf het monument over het landschap zijn belangrijk voor het verhaal van de bevrijding.”

Modern herdenken

De aankoop van het veld door de gemeente Steenbergen is ingegeven door de verhuizing van het echtpaar Somers eind volgende maand. Hoewel Angelo en Hanneke betrokken blijven bij de stichting  Bevrijdingsmonument begrijpen zij dat er door hun vertrek zeker het een en ander zal veranderen. “Ik hoop dat de club bij elkaar blijft en zich maatschappelijk verbreedt,” kijkt Angelo Somers vooruit. “Doordat de veteranen zich erbij aansluiten bijvoorbeeld, en de school en de dorpsraad. Samen moeten we vorm geven aan een andere wijze van herdenken die recht doet aan de diversiteit van de hedendaagse samenleving. Een moderne vorm van herdenken, daar moeten we naartoe. Een ‘lerende’ manier waarbij we elkaar de ruimte geven om het op ons eigen manier te doen.”

Morgen wordt het klaprooszaad geoogst en het veld opengetrokken om zodoende ruimte te geven aan een nieuwe generatie klaprozen.

Foto 1: Met de handtekeningen van het echtpaar Angelo en Hanneke Somers-Neutkens en wethouder Wilma Baartmans werd de overdracht van het klaproosveld naar de gemeente Steenbergen officieel.

Foto 2: Na afloop van de overdracht gaf de wethouder het klaproosveld in beheer van de stichting Bevrijdingsmonument Welberg. Voor de gelegenheid ging ook het informatiebord dat normaliter aan het toegangshek van het klaproosveld hangt mee op de foto.