Kakelbont kan weer verder groeien

DINTELOORD – Wethouder Cors Zijlmans heeft vanmiddag de officiële opening verricht van de nieuwbouw van Zorghoeve Kakelbont aan de Boompjesdijk in Dinteloord, waar zowel kinderen, jongeren als ouderen de gelegenheid wordt geboden om meer zelfvertrouwen te kweken en als mens te groeien.

Dat gebeurt met gevarieerde dagbestedingsactiviteiten op het pluimvee- en fruitteeltbedrijf van Joost en Marianne van der Riet-Rommens, waar nu ook een brasserie is gevestigd en aanzienlijk meer ruimte is gecreëerd t.b.v. de leer- en stagevoorzieningen.

Kakelbont biedt jongeren met gedragsproblemen – zoals ADHD en autisme – die niet in het reguliere onderwijs terechtkunnen de mogelijkheid om toch een voortgezet of zelfs middelbare beroepsopleiding af te ronden. Hierbij werkt Kakelbont samen met het Roosendaalse Kellebeek College.

De directeuren Marianne Rommens en Ingrid Havermans richten zich met hun organisatie tegelijkertijd op de recreatieve ontwikkelingen in Steenbergen en omgeving. Nu de nieuwbouw officieel in gebruik is genomen, kan de zorghoeve – met medewerking van o.a. de provincie, de gemeente en het project Waterpoort – in alle opzichten weer verder groeien. Dank ging ook uit naar BAM Infratechniek, voor het asfalteren van de toegangsweg.

Voorzitter Stephan Vermeulen van de Raad van Toezicht benadrukte het belang van een gestructureerd leven voor de deelnemers die bij Kakelbont over de vloer komen en zodoende een veel beter toekomstperspectief krijgen. Hij kondigde bovendien uitbreiding met opvang- en opleidingstrajecten voor zogeheten time-outers en schoolverlater die nog geen 16 jaar zijn.

Wethouder Zijlmans prees de bevlogenheid waarmee Rommens en Havermans hun werk doen. ,,Wij waarderen dit zeer en dragen Kakelbont een zeer warm hart toe, want het is ook onze doelstelling dat al deze doelgroepen niet tussen wal en schip raken. Dat kunnen we echter niet alleen.’’

In dit toonbeeld van de participatiemaatschappij wordt morgen van 11.00 tot 17.00 uur een open dag gehouden voor alle belangstellenden. Het adres is Boompjesdijk 11.

Voor nadere informatie: www.zorghoevekakelbont.nl