Jubilarissen Gummaruskoor gehuldigd

STEENBERGEN – Nadat het koor van de Gummaruskerk het jaarlijkse Ceciliafeest had gevierd, dat gebeurde op donderdag 21 november volgde op zondag 24 november de Ceciliamis. Pastoor Hans de Kort sprak tijdens deze dienst een dankwoord uit aan het Gummaruskoor dat elke zondag ochtend present is en hij huldigde twee jubilarissen.

Ad van de Par ontving vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van dit koor de gouden medaille van de Sint Gregoriusvereniging, de vereniging voor liturgische muziek in de katholieke kerk. Vic Mol kreeg een Ceciliabeeldje overhandigd vanwege haar 25-jarig lidmaatschap.
Ook vAd van Campenhout ontving een – uitgestelde – decoratie. Dit in de vorm van een zilveren Sol-sleutel die het Herenkoor ontving in 2018, tijdens de viering van het 300-jarig bestaan. Ad van Campenhout miste de uitreiking vanwege ziekte.
Na de viering werden de jubilarissen gefeliciteerd en dronken de aanwezigen een kop koffie met wat lekkers.