Jeugdafdeling VV Prinsenland ontwikkelt zich ook nu door

DINTELOORD – Binnen de jeugdafdeling van vv Prinsenland hebben we de ambitie om de beste jeugdopleiding van onze gemeente en de direct om ons heen liggende dorpskernen te zijn. (van alle sporten) Om dit te bereiken zijn we continue bezig onszelf te verbeteren door bijvoorbeeld de trainers cursussen aan te bieden, in samenwerking met 4 skills of via de KNVB, maar dit is nu helaas niet mogelijk.

In deze tijd met alle beperkingen kunnen we nu niet samen komen als jeugdafdeling, daarom heeft de jeugd coördinator voor het eerst in de geschiedenis van de club een Webinar gegeven met als thema: ‘Het pedagogisch sportklimaat verbeteren’, om daarin te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen nóg meer plezier beleven aan het voetballen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, zowel als voetballer én als mens.

Pedagogisch

De ambitie die we hierin hebben is dat we in de toekomst pedagogisch handelen hetzelfde vinden als logisch handelen. Binnen de Webinar kregen de trainers eerst een uitleg over wat nu eigenlijk pedagogiek is en hoe pedagogisch handelen er nu uitziet voor een jeugdtrainer. Hierbij kwamen ook wat misvattingen voorbij die er leven over pedagogiek. Vervolgens kregen de trainers voorbeelden uit de praktijk met daarin hoe kan je handelen in de praktijk op en buiten het veld.

Belangrijk hierbij zijn natuurlijk ook de leeftijdsspecifieke kenmerken, bij iedere leeftijd hoort een gedrag van de kinderen en dus automatisch ook een andere aanpak van de trainer richting het kind.

Zelfreflectie en beheersing

De trainers kregen ook mee wat nodig is om een goede begeleiding te kunnen geven als trainer, als eerste is een goede zelfreflectie en beheersing van de trainer belangrijk, ten tweede moet een trainer structuur bieden en kaders geven aan de spelers en als derde moeten ze handelen vanuit het pedagogisch ABC waarbij de A staat voor autonomie, de B voor binding en de C voor competentie.

Tijdens de Webinar hebben de trainers zich een beeld kunnen vormen waar zij zich bevinden binnen het pedagogisch ABC en hoe ze zich daarin kunnen ontwikkelen.

Nuttig en leerzaam

De trainers die deelnamen vonden de Webinar nuttig en leerzaam en we gaan ervan uit dat de opbrengst is; kinderen nóg meer plezier laten beleven aan het voetballen en de kans bieden zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, als voetballer én als mens. Al met al is de Webinar zeker geslaagd te noemen maar hopelijk kunnen we in het voorjaar weer normaal samen komen om weer verder stappen te zetten in de ontwikkeling van onze jeugdafdeling.

[ door Johan Pietjouw ]