Inloopavond over toekomst De Heen

DE HEEN – Wethouder Cor van Geel nodigt alle inwoners van De Heen uit om op maandag 25 maart met hem van gedachten te komen wisselen over de toekomst van het dorp.

De voorzieningen in de kleinste kern van de gemeente Steenbergen, zoals het gemeenschapshuis, staan onder druk. Woningstichtingen willen er geen huizen meer bouwen en het aantal kinderen op de Fatimaschool is de afgelopen jaren fors teruggelopen doordat er bijna geen jonge gezinnen meer in De Heen wonen.

Het bestaande dorpsontwikkelingsplan biedt volgens de gemeente geen soelaas meer. Er zal met een realistische bril op gekeken moeten worden wat er nog wel en niet mogelijk is, met als doel de leefbaarheid van het dorp zoveel mogelijk in stand te houden. Bij het opstellen van een nieuwe toekomstvisie wil de gemeente de inwoners nauw betrekken en die opdracht kreeg het college onlangs ook nog eens mee vanuit de raad.

De inloopavond duurt van 19.15 uur tot 22.00 uur en wordt gehouden in dorpshuis De Stelle. Na de ontvangst van alle bezoekers zal wethouder Van Geel een korte inleiding verzorgen, vervolgens wordt een filmpje over de toekomst van de gemeente Steenbergen vertoond. ‘Aan de slag!’ heet het aansluitende programma-onderdeel en in het laatste half uur is er een terugkoppeling en wordt het vervolgproces uiteengezet.

In verband met de organisatie van de bijeenkomst vraagt de gemeente belangstellenden zich van tevoren aan te melden via w.veeke@gemeente-steenbergen.nl of (0167) 543322.