Inloopavond over 380kV-hoogspanningstracé

STEENBERGEN/KRUISLAND – Vooruitlopend op de informatieavonden die netbeheerder Tennet en het Ministerie van Economische Zaken tussen eind juni en begin juli in de regio gaan beleggen, houdt de gemeente Steenbergen op maandag  20 juni aanstaande in het Kruislandse gemeenschapshuis Siemburg  Siemburg een inloopavond over het 380kV-hoogspanningstracé Tilburg-Rilland.

Ruim anderhalf jaar geleden besloten de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu dat er een ander, zuidelijk tracé moest komen tussen Roosendaal/Borchwerf en Tilburg. Dit omdat een  noordelijk tracé, dat eerder gekozen was, om technische redenen niet uitvoerbaar bleek.

Sindsdien is er veel gebeurd. Er ontstond onrust over het nieuwe voorstel. De minister besloot vervolgens om de regio de gelegenheid te geven alternatieve tracés in te dienen. Aan die oproep werd gehoor gegeven en kennis en kunde van de (samenwerkende) overheden en bewonersinitiatieven uit de regio is gebruikt om te komen tot vier alternatieven.

Bij de tracévarianten die in de afgelopen jaren over tafel zijn gegaan, was de gemeente Steenbergen sinds 2011 niet meer in beeld als route voor een tracévariant. Kort geleden is echter duidelijk geworden dat enkelen van de alternatieven die het Ministerie van Economische Zaken en Tennet nu gaan onderzoeken, door de gemeente Steenbergen lopen. Daardoor zijn nu ook de gemeente Steenbergen, en met name de inwoners van Kruisland, betrokkenen geworden in het traject van het Ministerie van Economische Zaken.

Door het verloop van het proces in de afgelopen jaren, heeft de gemeente Steenbergen pas laat kunnen aansluiten bij het traject. Om de informatieachterstand voor onze inwoners zoveel mogelijk in te kunnen lopen en hun belang zo goed mogelijk te kunnen behartigen, organiseert de gemeente daarom nu een inloopavond.

Hoewel het aanleggen van de hoogspanningslijn de verantwoordelijkheid van TenneT en de Rijksoverheid, wil de gemeente Steenbergen de aanwezigen tijdens deze avond kort informeel bijpraten, om hen te helpen in de voorbereiding op de informatieavonden van TenneT en het Ministerie van Economische Zaken.

De inloopavond van maandag 20 juni is voor iedereen toegankelijk en duurt van 19.00 uur tot 20.30 uur. Siemburg is te vinden aan de Graaf Engelbrechtstraat 14 in Kruisland.

Informatie over de tracévarianten kan de gemeente Steenbergen bij die gelegenheid nog niet geven. Dat is de verantwoordelijheid van TenneT en het Ministerie van Economische Zaken en zal onder meer gebeuren tijdens de regionale informatieavonden. Deze vinden plaats op de onderstaande data en locaties, van 19.00 tot 21.00 uur (belangstellenden kunnen op elk gewenst moment binnenlopen): 

Dinsdag 28 juni, Experience Island, Loon op Zand

Donderdag 30 juni, Partycentrum Roozenoord, Bergen op Zoom

Maandag 4 juli, Van der Valk Princeville, Breda

Dinsdag 5 juli, De Witte Leeuw, Raamsdonksveer

Woensdag 6 juli, Het Veerhuis, Oud-Gastel