Hotel A4 BV heeft tot eind 2021 om met actieplan te komen

STEENBERGEN – De initiatiefnemers van het hotel langs de A4 krijgen tot het einde van dit jaar de tijd om met goede afspraken over de realisatie te komen. De behoefte aan een goede hotelvoorziening in deze regio is volgens verantwoordelijk wethouder Willy Knop groot en de tijd is rijp om tot daden te komen. Het college wil het goede voorbeeld geven door een Marketeer in dienst te nemen die het product ‘Steenbergen’ in de markt gaat zetten.

Het initiatief voor het hotel werd al in 2018 gelanceerd, maar sinds die tijd zijn er weinig stappen op de weg naar realisatie gezet. Dat is volgens de wethouder deels begrijpelijk: “In coronatijd zijn er meer hotels gesloten dan dat er opengingen. Het is dan ook niet vreemd dat de onderhandelingen lange tijd op een laag pitje hebben gestaan. Die tijd is voorbij en dus moeten we vooruitkijken en spijkers met koppen slaan.”

Niet langer wachten

De initiatiefnemers, verenigd in ‘Hotel A4 BV’, hebben van de wethouder te horen gekregen dat zij tot het einde van dit jaar hebben om tot een goede afspraak met de gemeente te komen. “Zo niet, dan moeten we op zoek naar andere initiatiefnemers,” aldus een stellige Knop. “We kunnen niet langer wachten omdat er grote behoefte is aan hotelruimte in de regio. De bal ligt in het kamp van de ontwikkelaars  om zo snel mogelijkheid duidelijkheid te geven.”

Marketeer aanstellen

De gemeente Steenbergen gaat zelf ook aan de slag met haar eigen aantrekkingskracht en wil daarvoor de benodigde daadkracht inhuren. Knop: “Iedereen die hier woont, weet wel dat het Beneden- en Bovensas prachtige plekken zijn. We doen er verder echter niks mee. Enerzijds werken we daarom aan een gebiedsvisie waarin we alle plannen en ontwikkelingen voor de lange termijn uitzetten, maar om het commercieel te laten landen heb je een marketingplan nodig. Daarbij zoeken we vooral een verbinding tussen onze agrarische identiteit en de vrijetijdseconomie Om hier gedegen invulling aan te geven willen we een Marketeer aanstellen voor een periode van in ieder geval drie jaar.”

(Door Dasja Abresch)

Foto: In maart 2020 ondertekenden wethouder Knop en de drie initiatiefnemers van Hotel A4 BV het koopcontract van de gronden. Sindsdien gebeurde er weinig.