Handen op elkaar voor toekomstbestendig winkelcentrum Steenbergen

STEENBERGEN – Afgelopen week werd een vervolg gegeven aan het project ‘Hart voor de Stad’ dat er voor moet zorgen dat winkelhart Steenbergen toekomstbestendig wordt. Eerder dit jaar kwamen betrokken ondernemers, gemeentebestuurders en andere belanghebbenden al bijeen om hiervoor ideeën te geven. Tijdens een bijeenkomst in de Wallevis werd maandagavond een actieplan gepresenteerd. Hierbij is gekozen om met vijf behapbare actiepunten tot concrete resultaten te komen.

Het actieplan is opgesteld door Marc Majolée van de organisatie INretail en Thiemen Vermeulen van marketing- en communicatiebureau Vermeulen Steenbergen. Opdrachtgevers zijn Retail Platform Steenbergen (RPS), Gemeente Steenbergen en Rabobank Zuidwest-Brabant.

Grote terugloop

Tijdens de presentatie werd maandagavond extra duidelijk waarom er actie moet komen: in vijf jaar tijd is de binding van consumenten met het Steenbergse winkelhart voor dagelijkse boodschappen met 11 procent afgenomen en voor niet dagelijkse boodschappen met maar liefst 24 procent. De afname van klanten vanuit de regio is reusachtig: maar liefst 54 procent minder mensen komen naar Steenbergen voor hun dagelijkse boodschappen, terwijl de afname voor niet dagelijkse boodschappen 25 procent bedroeg.

Kansen

Internet is bij dit alles een boosdoener, maar biedt tevens kansen zo blijkt. Deskundigen zijn er van overtuigd dat slechts de combinatie fysieke winkel en online verkoop werkelijke toekomst heeft. De fysieke winkel biedt dus nog steeds kansen, maar de winkelier zal de juiste aanpak moeten hebben. En hij of zij kan het niet alleen. De opstellers van het actieplan benadrukken dat samenwerking tussen alle belanghebbenden essentieel is. Zij moeten zich verenigen en zich gezamenlijk gaan inzetten om het tij te keren. De noodzaak is duidelijk aangetoond, het belang is eveneens duidelijk: voor zowel leefbaarheid als aantrekkelijkheid is een goed winkelaanbod van levensbelang.

Visie

Dat beseft niet alleen het RPS, ook het gemeentebestuur is daarvan overtuigd, zo benadrukte wethouder economische zaken Marijke Vos. “In de visie van de gemeente voor 2020 is een vitaal en toekomstbestendig centrum een kernpunt. Dat is ook van belang voor de recreatiegemeente die we willen zijn. Wij zien heel duidelijk het belang van samenwerking en zullen graag optrekken met de ondernemers”.

De speerpunten in het actieplan zijn in hoofdzaak gericht op werken aan die goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en het toevoegen van sfeer en gezelligheid. Het project StadHaven, waarbij de haven aantrekkelijk is gemaakt en er een verbinding moet komen met het winkelhart, gaat hier zeker al een bijdrage aan leveren. Ook een nauwe samenwerking tussen horeca en winkeliers is eveneens essentieel.

Vijf actiepunten

Er worden nu werkgroepen samengesteld die zich gaan richten op vijf actiepunten. Het eerste punt is het zorgen voor een aantrekkelijk aanbod dat goed inspeelt op de behoefte van de consument en daarnaast het terugdringen van de leegstand. Tweede punt is het optimaliseren van de bereikbaarheid en het parkeren in en rond het centrum. Actiepunt 3 is zorgen voor meer beleving, sfeer en gezelligheid. Positionering is het vierde actiepunt: met een goede marketing uitdragen wat Steenbergen te bieden heeft. Het vijfde actiepunt betreft de samenwerking met als hoofddoel het centraal stellen van de consument.

In de komende periode gaan de werkgroepen aan de slag met de actiepunten.

Dinteloord

Ook voor Dinteloord staat een dergelijke aanpak op stapel. Deze kern heeft immers ook een winkelgebied dat aantrekkelijk moet blijven voor de consument. En ook hier leeft dezelfde problematiek.

Oproep

Tijdens de presentatie werd nog eens nadrukkelijk de aandacht gevestigd op het belang van een compact winkelgebied. Er is immers al teveel winkelvloeroppervlak en detailhandel ontwikkelingen buiten het kernwinkelgebied zijn funest. Dat geldt voor het Steenbergse winkelgebied, maar eveneens voor dat van Dinteloord.