Groen licht voor de Nieuwe Villa

STEENBERGEN – Een ruime raadsmeerderheid heeft gisteravond ingestemd met de bestemmingsplanwijziging ten bate van ‘de Nieuwe Villa’, het nieuwbouwplan van de Buuron Groep dat voorziet in de realisatie van achttien appartementen en twee winkelruimtes van elk 500 vierkante meter.

Alleen de Volkspartij en Steenbergen Anders verklaarden tegen deze ontwikkeling te zijn, waar ook het Retail Platform Steenbergen (RPS) tegen te hoop loopt.

Gewoon Lokaal!, VVD, CDA, PvdA en D66 bleken het echter met B en W eens te zijn, dat de vestiging van detailhandel bij de monumentale Villa Buuron juist kansen biedt voor de toekomstige ontwikkeling van het Steenbergse winkelhart en een belangrijke schakel is tussen de jachthaven en het koopcentrum.

Afspraken

Dit in tegenstelling tot de angst van menig middenstander dat de leegstand verder zal toenemen wanneer toestemming wordt gegeven voor detailhandel buiten het zogeheten assenkruis.

Een andere belangrijke reden voor de genoemde raadsmeerderheid om in te stemmen met het collegevoorstel, was dat de betreffende fracties het niet meer dan billijk vonden om eerder gemaakte afspraken met de Buuron Groep na te komen.

De onderneming is ruim tien jaar bezig geweest met de ontwikkeling van de vroegere Villa Moors op de hoek van de Westdam en de Lindenburghlaan. Mede-eigenaar Leo Buuron deed gisteravond nog een nieuwe handreiking richting RPS en de gemeente.

Handreiking

Voor een van de winkelruimtes wil zijn bedrijf graag gezamenlijk op zoek naar een invulling in de gezondheidssector, horeca of dienstverlening. Hiervoor wil Buuron anderhalf jaar uittrekken, vanaf het moment dat komende zomer de bouw van ‘de Nieuwe Villa’, waarvan volgens hem al tien appartementen zijn verkocht, zal beginnen.

Als die zoektocht zonder resultaat mocht blijven, wil Buuron alsnog de vrijheid hebben om nog een reguliere detailhandelaar te vinden. Voor de andere winkel heeft hij in het Bakhuys al een huurder gevonden.
Ook de voorstanders van het plan benadrukten nog wel dat zij graag een oplossing willen zien voor de verkeersdruk ter plaatse.

Parkeer- en verkeerssituatie

Wethouder Cors Zijlmans zegde toe hiervoor verkeersdeskundigen te zullen raadplegen. Wethouder Petra Lepolder gaf aan blij te zijn met de brede steun voor de bestemmingsplanwijziging, die in haar optiek zeker zal bijdragen tot een toekomstbestendiger winkelhart, precies zoals RPS dat eigenlijk wil.

Hoewel Buuron op het terrein van de villa nog extra parkeergelegenheid heeft gevonden, kondigde Lepolder aan dat momenteel ook de aanleg van parkeerplaatsen in de Visserstraat wordt bekeken, op de plaats waar voorheen het stadskantoor stond. Deze zouden dan vooral bedoeld zijn voor bewoners van de Visserstraat, die nu doorgaans op de Westdam moeten parkeren.