Gratis cursus VVN voor scootmobielers

STEENBERGEN – In opdracht van de gemeente Steenbergen verzorgt Veilig Verkeer Nederland op woensdag 21 september (van 13.00 tot 17.00 uur) een cursus voor scootmobielgebruikers, voor wie het door de toenemende drukte in het verkeer steeds moeilijker wordt.

Om ongelukken te helpen voorkomen en de problemen die scootmobielers in het verkeer ervaren helpen op te lossen, kent de cursus naast een theoretische gedeelte ook vaardigheidsoefeningen en een praktijkroute.

Aan de gratis cursus kunnen maximaal 24 personen meedoen. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 11 september. Aanmelden kan bij Veilig Verkeer Nederland, o.v.v. scoot, Beekstraat 54, 6001 GJ Weert, of per mail via steunpuntzuid@vvn.nl

Bij opgave dient men verder voorletter(s), achternaam, geslacht, adres, postcode, plaats, geboortedatum en telefoonnummer te vermelden.

Voor nadere inlichtingen: 088-5248850. Eén week voor de cursusdatum ontvangen de deelnemers een bevestigingsbrief met daarbij ook gegevens over de locatie.