Gemeente wil milieustraat uitbreiden en verbeteren

STEENBERGEN – De gemeente wil de huidige locatie van de milieustraat aan de Van Andelstraat uitbreiden en verbeteren. Er is de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar wat het beste scenario is voor de toekomst van de milieustraat, en daar zijn een aantal aanbevelingen uitgekomen. Verrassend zijn de conclusies niet, want vooruitlopend op het onderzoek is in oktober 2018 al het naastgelegen perceel aan de Renessestraat aangekocht vanwege de strategische ligging. Probleem met de huidige situatie op de milieustraat is namelijk het gebrek aan ruimte om alle afvalstromen een goede en veilige plaats te geven.

Met de uitbreiding richting de Renessestraat kan dat in de toekomst opgelost worden.
Bij de milieustraat kunnen inwoners gratis hun grofvuil, huishoudelijke apparaten en klein chemisch afval brengen. Alleen voor puininname moet betaald worden. Volgens het onderzoek zijn er een aantal knelpunten in het functioneren van de milieustraat. Dat zit hem vooral in de aanrijroute, de beperkte toegangscontrole en de krapte op het terrein. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in de routing onderscheid te maken in een route voor betaald afval en voor gratis afval. Ook is er de wens voor een pasjessysteem waarbij hoeveelheden en frequenties kunnen worden geregistreerd. Volgens een van de conclusies van het onderzoek scoort de huidige milieustraat een onvoldoende op functionaliteit en veiligheid.

Gemeentewerf ook meegenomen in onderzoek

In het onderzoek is ook de aangrenzende gemeentewerf meegenomen. Op de gemeentewerf is een tekort aan overdekte stallings- en opslagcapaciteit het belangrijkste probleem. Ook zijn er een aantal opstallen aan vervanging toe. Hoewel er investeringen nodig zijn om de milieustraat en gemeentewerf weer up-to-date te krijgen, weegt dat volgens het onderzoek niet op tegen de investeringen die nodig zijn als er een nieuwe milieustraat ontwikkeld zou moeten worden.

Aanvullend onderzoek nodig

Het college heeft aan de raad laten weten in principe te hebben ingestemd met het scenario van uitbreiden en verbeteren van de huidige locatie. Er zijn alleen nog wel een tweetal aandachtspunten die verder uitgezocht moeten worden. Het gaat dan om de mogelijke geluidsoverlast op de omgeving en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Zodra die uitkomsten binnen zijn, zal de gemeenteraad er zich over buigen.

Foto: De huidige milieustraat en naastgelegen gemeentewerf voldoen niet meer aan de eisen van functionaliteit en veiligheid, zo blijkt uit onderzoek. Er liggen plannen klaar om uit te breiden richting Rennessestraat.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Door: Nicole van de Donk