Gemeente Steenbergen stelt gratis nestkastjes ter beschikking

STEENBERGEN – Gemeente Steenbergen geeft gratis nestkastjes weg. Dit om de biodiversiteit in de gemeente te bevorderen. En dat alles in het kader van de duurzaamheid, een item dat hoog op de gemeentelijke agenda is gezet. Steenbergse Courant had daarover een gesprek met wethouder Leo Heijmans. Die vertelt hier graag over.

Weert, waar zijn broer Jos burgemeester is, mag dan de groenste stad van Europa zijn, maar als het om duurzaamheid in de breedste zin van het woord gaat, timmert ook de gemeente Steenbergen stevig aan de weg. Dat kan verantwoordelijk wethouder Leo Heijmans met een gerust hart zeggen. ,,In onze gemeente wordt inmiddels ruim tien procent duurzame energie opgewekt, terwijl het landelijke gemiddelde op vijf en het regionale gemiddelde op ruim zeven procent ligt. Een resultaat om trots op te zijn.’’ Om duurzaamheid nog meer onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners te krijgen, stelt de gemeente eerdaags bovendien gratis nestkastjes beschikbaar. ,,Het moet tussen de oren gaan zitten, anders werkt het niet,’’ zegt Heijmans.

‘Als we het milieu eens onze omgeving zouden noemen’, staat er op de Loesje-poster die meteen opvalt als je het kantoor betreedt van de wethouder, die het begrip duurzaamheid zowel in de gemeentelijke organisatie als daarbuiten de afgelopen vier jaar handen en voeten gaf. ,,Iedereen heeft er de mond vol van, maar het begint ermee dat je jezelf de vraag moet stellen: wat doe je zelf om de toekomst, voor volgende generaties, leefbaar te houden.’’

Zijn voorgangster Wilma Baartmans legde de basis voor het huidige duurzaamheidsbeleid van de gemeente, dat gebaseerd is op de zogeheten ‘Verklaring van Dussen’, waarin de 19 West-Brabantse gemeenten onder meer afspraken dat zij in 2020 – conform de rijksdoelstellingen op dit gebied – een duurzame energieproductie van ten minste twintig procent hebben bereikt. Een en ander werd in de Duurzaamheidsnota van de gemeente Steenbergen, door de raad vastgesteld in 2012, nogmaals onderschreven.

‘Laten zien wat je doet’
De lokale overheden besloten tevens een voorbeeldfunctie te gaan vervullen. ,,Want je moet laten zien wat je doet,’’ licht Heijmans toe. ,,Het kappen van grote, oude bomen valt echter veel meer op dan het herplanten van nieuwe, dunne exemplaren.’’

Dus ging de gemeente verder en besloot zij bijvoorbeeld twee jaar geleden al om zonnepanelen aan te brengen op de milieustraat en vervolgens werden zonnecollectoren geplaatst bij zwembad De Meermin. Recent zijn ook de daken van gemeentelijke gebouwen – zoals het gemeentehuis, ’t Cromwiel en De Buitelstee – uitgerust met zonnepanelen. ,,Flinke investeringen, maar het rendement is hoog. Dat geldt ook voor particulieren en ondernemers die zonnepanelen plaatsen. Gunstig voor het milieu én je portemonnee. Daarvan moeten mensen zich nog meer bewust worden. Je ziet overigens in toenemende mate zonnepanelen verschijnen op huizen en bedrijfspanden.’’

Windmolens
Daarentegen is de gemeente Steenbergen verklaard tegenstander van uitbreiding van het aantal windmolens, teneinde het polderlandschap niet te verstoren en een ‘volksopstand’ te voorkomen. Heijmans nam het initiatief om in regionaal verband tot een ‘deal’ met de andere West-Brabantse gemeenten en hogere overheidsinstanties te komen, waarbij Steenbergen hooguit de bouw van zeven of acht windturbines op het AFC Nieuw-Prinsenland hoeft toe te staan, plus eventueel de opschaling van de bestaande molens aan de Karolinadijk, in het buitengebied van Dinteloord.

Schoon rijden
Voor Heijmans is duurzaamheid ondertussen dagelijkse kost geworden, ook in zijn eigen leven. ,,Ik ben er zeer enthousiast over geworden, meer dan ik me een paar jaar geleden kon voorstellen. Je moet er een klik mee krijgen. Het knopje moet om. Zo rij ik met een hybride auto, die vijftig kilometer op groene stroom kan afleggen en dan op diesel overschakelt. Hoe zuiniger je echter rijdt, des te groter het schone aantal kilometers dat je haalt.’’

,,We zijn nu aan het onderzoeken om bij vervanging van het wagenpark stapsgewijs over te gaan op de aanschaf van elektrische voertuigen. Duurzaamheid is belangrijk bij de gemeente Steenbergen. Daarom hebben we ook inspiratiebijeenkomsten voor het personeel gehouden. Zo is ook de afvalstroom gereduceerd en nog nadrukkelijker gescheiden, worden nieuwe  lantaarnpalen voorzien van led-verlichting en staat er een proef met milieuvriendelijk strooizout op de rol. Maar ja, het vriest deze winter niet echt.’’

Afval scheiden
In januari ging al wel de pilot met oud papier-containers in Steenbergen-Zuid en de bebouwde kom van Nieuw-Vossemeer van start. Heijmans: ,,Met de inzameling van oud papier moeten we in Steenbergen een behoorlijke inhaalslag maken, ten opzichte van andere gemeenten. Ik verwacht volgende maand de resultaten van het eerste kwartaal, maar de geluiden die ik hoor zijn ronduit positief. Het zou mooi zijn als we deze speciale containers later dit jaar in heel de gemeente kunnen ‘uitrollen’. Het scheiden van plastic van het restafval gebeurt trouwens ook steeds beter. Die verzamelcontainers moeten alsmaar vaker worden geleegd en de grijze bakken raken aanzienlijk minder vol. De omwisselactie van deze containers was sowieso een doorslaand succes. We hadden gerekend op 400 belangstellenden, dat werden er maar liefst 4000.’’

Ambassadeur
Het beheer van openbaar groen kreeg eveneens een duurzaamheidsimpuls, door het gebruik van minder schadelijke onkruidbestrijdingsmiddelen, beplanting waarin vogels letterlijk en figuurlijk hun ei kwijt kunnen, en het inzaaien van bloemmengsels ten faveure van bijen en vlinders.

Het bevorderen van de biodiversiteit – variatie in flora en fauna, waartoe in samenwerking met ZLTO en Brabants Landschap ook bloemrijke akkerranden worden aangelegd – staat namelijk ook torenhoog op de duurzaamheidsagenda. De ijsvogel werd in dit kader jaren geleden al uitgeroepen tot ambassadeur van de gemeente Steenbergen, maar dreigt uit beeld te raken als er geen maatregelen worden getroffen. ,,Dat gaan we dus doen in het project de Cruijslandse Kreken,’’ meldt Heijmans, die zichzelf heeft ontpopt tot een ware duurzaamheids-ambassadeur en graag zijn medewerking verleent aan ontbijtsessies hieromtrent met ondernemers en lessen op scholen.

‘Leuk voor heel de familie’
,,Zo moet het gaan beklijven. Iedereen kan zijn steentje bijdragen en voordeel genieten van een duurzame samenleving. Vandaar ook dat we gratis nestkastjes gaan uitdelen,’’ vertelt hij in deze Nationale Week van de Nestkast, van organisaties zoals Vogelbescherming Nederland.

,,Die nestkastjes zijn wat mij betreft een ideale manier om duurzaamheid nog tastbaarder te maken, voor jong en oud. We kiezen er bewust voor om bouwpakketjes te verstrekken, die heel simpel in elkaar zijn te zetten, maar dan is de betrokkenheid meteen een stuk groter en wordt het een ‘familie-ding’. Vaders, opa’s of moeders en oma’s natuurlijk, kunnen het nestkastje gereedmaken, kinderen en kleinkinderen geven het een verfje, en samen hangen ze het in de boom of op het balkon. En dan met z’n allen kijken hoe met name mussen, kool- en pimpelmeesjes zich komen nestelen. Leuk om te doen én goed voor de biodiversiteit, wat wil je nog meer? Ik verwacht er heel veel van.’’

Foto: Wethouder Leo Heijmans heeft hoge verwachting van de nestkastjes-actie van de gemeente, die binnenkort van start gaat ter bevordering van de biodiversiteit.