Gemeente reikt ondernemers in nood helpende hand

STEENBERGEN – Op het gemeentehuis is het al een tijdje alle hens aan dek. Op vrijwel elke afdeling draait het nog maar om één ding: corona. De gevolgen van de crisis zijn immers op allerlei gebieden in de samenleving voelbaar. Aan de groep ondernemers die in acute financiële nood is gekomen, wil de gemeente Steenbergen zo snel mogelijk een voorschot geven zodat zij wat lucht krijgen. De gemeenteraad is onlangs akkoord gegaan met een steunfonds van 1 miljoen euro waaruit geput kan worden.

Bij de ondernemers van de gemeente Steenbergen is gisteren een brief van Willy Knop, wethouder Economische zaken, op de deurmat gevallen. Daarin wordt uitgelegd dat bedrijven die een geslaagde aanvraag hebben gedaan voor een TOGS (Tegmoetkoming Ondernemingen Getroffen Sectoren) bij de Rijksoverheid, het geld voorgeschoten kunnen krijgen van de gemeente. “Het gaat dan bijvoorbeeld om horeca en kappers die momenteel nul inkomen hebben. Als zij voldoen aan de voorwaarden van de regeling, hebben zij recht op een gift van 4000 euro. Maar niemand weet wanneer dat bedrag op de rekening zal worden gestort; het kan zomaar twee maanden duren. Daarom bieden we deze renteloze lening aan die teruggestort moet worden als het geld van het Rijk binnen is”, legt Knop uit.

Intensief maatwerk

In plaats van vergaderingen of bijeenkomsten bijwonen, is het vooral de telefoon van de wethouder die continu gaat. “Dat zijn bijvoorbeeld beleidsmedewerkers die momenteel korte lijnen hebben met onze relaties. We willen weten hoe het met de mensen gaat en hoe we ze snel kunnen helpen. Dat is intensief maatwerk maar voorlopig lukt het nog.”
Ook heeft Knop met de brancheverenigingen regelmatig overleg. “Zij weten het beste waar directe hulp nodig is zodat wij aan de slag kunnen. Maar ook onderling wordt er informatie uitgewisseld. Zo heeft de winkeliersvereniging van Dinteloord aangegeven nog niet dezelfde problemen te hebben als in Steenbergen, maar kunnen ze wel gebruik maken van het draaiboek mocht het straks wel nodig zijn.”

ISD: 250 vragen vanuit gemeente Steenbergen

Volgens Knop hebben er inmiddels 67 ondernemers bij de gemeente aanklopt met allerlei vragen. “Dat varieert van vragen over uitstel van belastingen tot agrariërs die personeel nodig hebben vanwege het tekort aan beschikbare seizoenwerkers. Bij het loket van de ISD zijn er ongeveer 250 aanvragen vanuit de gemeente Steenbergen binnengekomen. Dat gaat dan om de zogenaamde TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), waar ook zzp’ers aanspraak op kunnen maken.”

Na elke 250.000 euro terug naar de raad

Het steunfonds van 1 miljoen euro biedt het college mogelijkheden om snel te kunnen schakelen zonder daarvoor eerst weer bij de gemeenteraad te moeten aankloppen.
Wethouder Krook (Financiën) heeft toegezegd dat hij bij elke 250.000 euro terugkomt naar de raad om verslag uit te brengen. De meeste fracties hebben ook aangegeven daar behoefte aan te hebben. “Die tussentijdse stappen zijn belangrijk om met elkaar te kunnen reflecteren en om te kijken of we op de goede weg zitten. Niet om het college dwars te zitten”, zo stelde fractievoorzitter Maurice Remery van Gewoon Lokaal! vorige week tijdens de speciale raadsvergadering waar maar elf raadsleden bij aanwezig mochten zijn. Alleen op die manier kon er aan de veiligheidsmaatregelen worden voldaan.

Door: Nicole van de Donk