Gemeente betaalt mediation voor bewoners Kruislandse polder niet

STEENBERGEN – Over één ding was de gemeenteraad van Steenbergen het gisteravond tijdens de besluitvormende vergadering eens: De bewoners van de Holderbergsedijk en de Wildenhoekstraat in Kruisland zijn mooi in de aap gelogeerd. Sinds er op een steenworp afstand van hun huizen (maar wel in de gemeente Roosendaal) drie grote windturbines verrezen, is hun woongenot ernstig in het gedrang gekomen. Een meerderheid van de fracties vindt echter niet dat het aan de Gemeente Steenbergen is om duizend euro neer te tellen voor het mediation-traject dat de buurgemeente in wil zetten. De Volkspartij diende gisteravond tijdens de besluitvormende vergadering een motie van deze strekking in, maar kreeg er de handen niet voor op elkaar. Alleen de fractie van Gewoon Lokaal! ging voor de helft mee met de Volkspartij.

Bewoners van de Kruislandse polder zagen begin vorig jaar met lede ogen toe hoe drie windturbines op een steenworp afstand van hun huizen verrezen. Op grond van de gemeente Roosendaal die hiervoor vergunning verleende aan het Windturbinepark Roosendaalse Vliet. De overlast die de polderbewoners van de molens ondervinden is groot. “In sommige gevallen zijn mensen zelfs naar een andere slaapkamer moeten verhuizen,” gaf Michel Lambers, fractievoorzitter van de Volkspartij, de ernst van de situatie weer. De bewoners trokken ten strijde tegen de molens wat leidde tot een voorstel van de gemeente Roosendaal om een mediation-traject op te starten. Ieder van de drie deelnemende partijen zou een gelijkwaardig deel van de kosten moeten dragen.

"Gemeente moet belang inwoners behartigen"

De Volkspartij vindt het niet nodig dat inwoners van de gemeente Steenbergen dergelijke kosten zelf dragen. De fractie is van mening dat de Gemeente Steenbergen het behartigen van het belang van de bewoners als haar verantwoordelijkheid zou moeten zien.

Verkiezingsdebat

Dat het woongenot van de Kruislanders te lijden heeft onder de turbines werd niet in twijfel getrokken door de tegenstemmende fracties. Desalniettemin had een grote meerderheid van de raad zwaarwegende argumenten om niet in te stemmen met de motie. “Het is niet ons beleid, maar de verantwoordelijkheid van de gemeente Roosendaal en de exploitanten van het windturbinepark”, meende Wilma Baartmans van Gewoon Lokaal! De PvdA maakte zich bij monde van Willem van den Berge met name zorgen over de precedentwerking en de VVD vroeg zich af waarom de inwoners de kosten niet zelf konden dragen.

Michel Lambers had de bui voorafgaand aan de vergadering al zien hangen. “Maar het belang van de burgers zou moeten prevaleren. Het gaat hier om het symbool dat de gemeente Steenbergen verantwoordelijkheid neemt.”

“Een pleidooi voor een bijdrage voor mensen die dit in principe prima zelf op kunnen brengen. Dat gaat lijken op een debat dat richting verkiezingen gaat. Alleen zijn we er dan wel erg vroeg mee begonnen,” diende Willem van de Berge het raadslid van repliek.