Geen volle zaal bij finale asieldebat

STEENBERGEN – Voor het finale asieldebat, oftewel de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Steenbergen, hebben zich 71 belangstellenden aangemeld, van wie er elf gebruik willen maken van het inspreekrecht.

Op de inspraakavond (beeldvormende vergadering) van 21 oktober kwamen zo’n 650 veelal bezorgde burgers af. De oordeelsvormende vergadering van 9 november was binnen de kortste keren ‘uitverkocht’. Evenals toen werd het maximum aantal plaatsen op de publieke tribune voor vanavond vastgesteld op 120, de aanmeldingstermijn verliep afgelopen maandagmiddag.

De raad neemt vanavond een beslissing over het voorstel van B en W om op minimaal twee verschillende locaties in de gemeente twee- tot maximaal driehonderd vluchtelingen op te vangen in asielzoekerscentra, voor een periode van twee tot hooguit vijf jaar, waarbij de voorkeur uitgaat naar de opvang van gezinnen.

Tijdens de oordeelsvormende vergadering werd al duidelijk dat de meningen bij de verschillende fracties uiteenlopen, waardoor het zeer de vraag is of een politieke meerderheid het voorstel zal steunen. Meerdere partijen hebben al aangekondigd met amendementen, aangepaste voorstellen te komen.

De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via SLOS TV en ook rechtstreeks op internet te beluisteren via www.raadsteenbergen.nl