Geen extra geld voor viering 750 jaar Steenbergen

STEENBERGEN – B en W geven vooralsnog geen gehoor aan de motie waarmee een raadsmeerderheid – van tien tegen acht – voor het zomerreces besloot om jaarlijks 20.000 euro te reserveren voor het 750-jarig bestaan van Steenbergen, zodat er in 2022 een substantieel bedrag is om dit jubileum te vieren.

Op initiatief van de Volkspartij gingen de PvdA, D66 en Steenbergen Anders hiermee akkoord, mits het 750-jarig bestaan van de stad Steenbergen dan een feest voor heel de gemeente zou worden. Er is overigens nog geen organisatie die het jubileum op zich wil nemen, daarvoor is het vermoedelijk nog te vroeg.

Mede uit dat oogpunt, zagen drie van de vijf coalitiepartijen – Gewoon Lokaal!, VVD en CDA – het ook niet zitten om de kas op voorhand stevig te spekken, zo gaven zij in juli – bij de behandeling van de perspectiefnota – te kennen.

Burgemeester en wethouders hebben bij het opstellen van de gisteren gepresenteerde (meerjaren)begroting besloten de motie van de Volkspartij, PvdA (beide oppositie), CDA en Steenbergen Anders (beide coalitie) naast zich neer te leggen.

Het college ziet geen reden om op dit moment af te wijken van de beleidslijn die zegt dat jubilerende kernen – om de vijftig jaar – van de gemeente een bijdrage van 2 euro per inwoner kunnen krijgen. In het geval van Steenbergen zou dat, op basis van het huidige inwonertal, zo’n 22.600 in totaal zijn.