Geen dodenherdenking bij bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg

WELBERG – De organisatoren van de jaarlijkse herdenkingen bij het bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg hebben vanwege de Corona-maatregelen besloten om dit jaar geen herdenking bij het monument te houden.

“Praktisch gezien kan niet worden voldaan aan de voorwaarde om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. De klepel dient namelijk door twee mensen in de klok gemonteerd te worden, een derde zou bloemen leggen, een vierde wat voordragen, een vijfde filmen en belangstellenden mogen niet komen. Er zou dan namelijk inbreuk gemaakt worden op het samenscholingsverbod. De klok zal niet worden geluid en ieder voor zich kan thuis, in stilte, herdenken. Wel wordt via de Facebookpagina een diapresentatie van gebeurtenissen bij de klok vertoond: facebook.com/bevrijdingsmonumentwelberg. Hopelijk is begin november weer in gezamenlijkheid te herdenken”, zo laten de organisatoren weten.