Geen beperkingen aan alcohol in kantines en gemeenschapshuizen

STEENBERGEN – Het gaat de voltallige gemeenteraad veel te ver om het schenken van alcohol in sportkantines en gemeenschapshuizen aan banden te leggen. Het collegevoorstel om de tap voortaan pas na 15.00 uur te laten lopen, werd vanavond in de vergadering van de commissie Ruimte & Economie zelfs als ‘bezopen’ bestempeld. ‘Laat de clubs en beheerders vrij in hun alcoholbeleid, die verantwoordelijkheid kunnen zij prima dragen en hetzelfde geldt voor alle volwassen bezoekers van deze paracommerciële instellingen’, zo luidde samengevat het devies aan de portefeuillehouder, burgemeester Saskia Bolten.

De wet schrijft voor dat gemeenten duidelijke regels in hun algemene plaatselijke verordening (apv) moeten opnemen voor het alcoholbeleid en de handhaving daarvan in zogenoemde paracommerciële voorzieningen, zoals met name kantines van binnen- en buitensportaccommodaties en gemeenschapshuizen.

Bovendien vinden B en W het verstandig dat jeugdigen minder snel in aanraking komen met alcohol. Met dat laatste zijn de politieke partijen het ook wel eens, maar nu jongeren met ingang van 1 januari toch pas vanaf hun achttiende levensjaar alcohol mogen kopen en nuttigen, voorzien zij op dit gebied geen problemen.

Zij namen het stuk voor stuk op voor alle volwassenen sporters, die graag na hun wekelijkse wedstrijd een biertje met elkaar drinken, maar bijvoorbeeld ook voor de oudere biljarters die in het gemeenschapshuis niet zelden ’s morgens al een borreltje lusten.

Alleen PvdA’er Willem van den Berge drong nog aan op een alcoholontmoedigingsbeleid in relatie tot sportbeoefening, maar ook hij wilde zich niet conformeren aan het collegevoorstel, dat unaniem als veel te betuttelend werd aangemerkt.

De sportverenigingen en de stichtingen die de gemeenschapshuizen beheren hebben hun barinkomsten nota bene veel te hard nodig, toch zeker nu zij steeds meer moeten gaan betalen voor het gebruik van hun accommodaties en er volop wordt gesproken over privatisering, zo stelden de politici eensgezind.

Burgemeester Bolten kon niet anders dan concluderen dat zij de begintijd voor het schenken van alcohol moet vervroegen naar 11.00 of 12.00 uur of zelfs helemaal vrij zal moeten laten. Er komt in ieder geval een aangepast voorstel, waarover in de gemeenteraadsvergadering van 19 december een definitieve beslissing wordt genomen.