Extra verpleeghuis in Steenbergen maar Onze Stede gaat dicht

STEENBERGEN – Stichting tanteLouise-Vivensis gaat in Steenbergen een compleet nieuw verpleeghuis bouwen met circa tachtig bedden, als extra voorziening voor het sterk groeiende aantal ouderen dat zware zorg nodig heeft. De Lindenburgh blijft hiernaast bestaan, maar wordt omgebouwd van de huidige negentig verpleegplaatsen naar zestig eenpersoonskamers voor psychogeriatrische patiënten. De huisvesting van senioren in verzorgingscentrum Onze Stede wordt de komende jaren bovendien helemaal afgebouwd.

Naar verwachting wordt Onze Stede in 2017 definitief gesloten. Het beleid van de overheid is er namelijk in toenemende mate op gericht dat ouderen die relatief lichte zorg nodig hebben (langer) zelfstandig moeten blijven wonen, totdat zij uiteindelijk eventueel  een verpleeghuis-indicatie krijgen. ‘Bejaardenhuizen’ gaan overal in Nederland verdwijnen.

,,Wij zien onszelf genoodzaakt om op deze toekomstontwikkelingen in te spelen en gaan derhalve hoofdzakelijk inzetten op het verlenen van zware, complexe zorg aan ouderen,’’ vertelt directeur Jef Pelgrims van tanteLouise-Vivensis. ,,Dat geldt ook voor onze thuiszorg-afdeling.’’

Steenbergen vergrijst het hardst

De zorginstelling opereert in de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. ,,Steenbergen vergrijst het hardst, dus daar komen de meeste extra verpleegplaatsen bij,’’ stelt Pelgrims.

Het is volgens hem overigens geen optie dat het nieuwe verpleeghuis op de huidige plek van Onze Stede (Rozemarijnstraat) wordt gebouwd. Waar dit dan wel moet komen te staan, is nog niet bekend. Pelgrims heeft de gemeente reeds verzocht om mee te zoeken naar mogelijke locaties en zit op korte termijn met het college aan tafel om de kapitale plannen nader te bespreken.

Enkele bewoners Vossemeren naar Onze Stede

De grootscheepse verbouwing van de Lindenburgh staat vooralsnog op de rol voor eind 2014, begin 2015. Dertig bewoners verhuizen dan naar verpleeghuis Moermont in Bergen op Zoom. Of de overige zestig bewoners tijdens de renovatie/uitbreiding in de Lindenburgh kunnen blijven of tijdelijk elders onderdak krijgen, wordt nog onderzocht. De vraag is ook nog of en hoe de polikliniek van Lievensberg in de Lindenburgh kan blijven.

Vast staat al wel dat er in Onze Stede vanaf 1 januari 2014 geen nieuwe bewoners meer bij komen, met uitzondering van een aantal mensen uit De Vossemeren, voor wie straks geen ruimte meer is in de nieuwbouw van de woonzorgvoorzieningen in Nieuw-Vossemeer.

Sloop en nieuwbouw Nieuwe Haven in Dinteloord

Het onlangs geopende, tijdelijke onderkomen van De Vossemeren aan de Ambacht in het dorp gaat mettertijd mogelijk dienen als huisvesting voor de bewoners van zorgcentrum de Nieuwe Haven in Dinteloord, dat tanteLouise-Vivensis wil vervangen door een complex met 24 verpleegplaatsen en 24 plaatsen voor ‘wonen met zorg’. Dit betekent een uitbreiding van 19 verpleegbedden in Dinteloord, ten opzichte van de bestaande situatie.

Gevolgen voor personeel

De stichting hoopt bij alle veranderingen zoveel mogelijk personeelsleden ‘binnenboord’ te kunnen houden. Pelgrims: ,,We hebben straks in principe zelfs meer mensen nodig, maar wel hoger opgeleid personeel. Onze eigen medewerkers krijgen tijdig en ruimschoots de kans tot bijscholing. Faciliterende diensten, zoals de keuken, komen deels te vervallen. Anderzijds gaan we bijvoorbeeld met een eigen schoonmaakdienst werken.’ Dit alles wordt begin volgend jaar nader besproken met de ondernemingsraad en de vakbonden.