Er komt meer sfeer in het groen van de kernen

STEENBERGEN – Vanochtend is het wijkteam Noord aan de slag gegaan met het beplanten van een perceeltje op de hoek van Leurschans en Watermolen in de wijk Noord-Oost. “Dat gebeurt met een kwalitatief betere beplanting”, vertelt wethouder Cors Zijlmans. “We willen namelijk het groen in de gemeente Steenbergen naar een hoger niveau krijgen met meer sfeer”.

Dat betekent dat er bomen en planten komen die bloeien of bijvoorbeeld vruchtdragend zijn. “We betrekken bewoners en de wijkteams nadrukkelijk bij de aanpassingen die we voor ogen hebben. In sommige gevallen planten we samen met bewoners, in andere gevallen hebben de wijkteams bekeken waar we als eerste zullen beginnen met het vervangen van de beplanting of met nieuwe aanplant”, aldus de wethouder. “Door een grotere betrokkenheid of door ‘eigenaarschap’ bereiken we meerdere zaken. Er wordt meer en bewuster genoten van het groen en bewoners zullen door hun betrokkenheid ook een oogje in het zeil houden en waarschuwen wanneer zaken niet gaan zoals het moet”.

Inmiddels zijn tien plekken in de gemeente gekozen en worden er voorbereidingen getroffen voor een aanplant.

Lees hierover meer in de komende editie van Steenbergse Courant van vrijdag 22 december.

Foto: Drie leden van wijkteam Noord – Randjakth Pershad, Jeroen Luijkx en Edwin Kokkedee – planten in bijzijn van wethouder de eerste bomen en struiken. Het gaat hierbij om Krentenboompjes en Sneeuwbes.

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl