Drie miljoen voor A4 wordt voorlopig bevroren

STEENBERGEN – De gemeenteraad heeft in de begrotingsvergadering van gisteravond besloten dat de Steenbergse bijdrage van 3 miljoen aan de A4 voorlopig wordt bevroren.

Op initiatief van GB/Dé Lokale Partij nam de raad hieromtrent unaniem een motie aan.
De provincie beheert het geld dat Steenbergen zou bijdragen aan de nieuwe snelweg, mits die uiterlijk 1 januari 2014 klaar is.
Rijkswaterstaat maakte eind september bekend dat de aanleg ernstige vertraging heeft opgelopen en dat de snelweg zodoende pas in het voorjaar van 2015 opengesteld kan worden.
Vorige week vrijdag bespraken de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Tholen en de provincie de gevolgen van het uitstel. In eerste instantie hebben zij de minister van Verkeer gevraagd om te onderzoeken of de A4 alsnog sneller te realiseren valt. Afhankelijk van het resultaat van dit verzoek, zou verder worden bekeken wat er met de gemeentelijke en provinciale bijdragen gaat gebeuren.
De voltallige Steenbergse gemeenteraad wil er echter alles aan doen om te voorkomen dat de drie miljoen van Steenbergen ‘klakkeloos’ naar Rijkswaterstaat wordt doorgesluisd.

Tijdens de vergadering van gisteravond werd de (meerjaren)begroting – ondanks enkele moties en amendementen – ook door alle coalitie- en oppositiepartijen akkoord bevonden en aangenomen.