Doorstart leerlingenvervoer via Dutax

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders hebben er geen gras over laten groeien en besloten om het leerlingenvervoer voor kinderen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs buiten onze gemeente dit schooljaar door te laten lopen via de Dutax Beheer Groep.

Door ‘adequaat en snel voor een passende oplossing te kiezen’, maakt het college meteen een einde aan alle onzekerheid bij de betreffende scholieren en hun ouders/verzorgers, die vorige week ineens met het faillissement werden geconfronteerd van de firma die, zij het onder de vlag van Dutax, tot nu toe het vervoer van de leerlingen verzorgde.

In de gemeente Steenbergen zijn 160 kinderen afhankelijk van een vervoersdienst die hen van en naar scholen voor speciaal onderwijs brengt. Om dit te garanderen en de kwetsbare groep niet langer dan strikt noodzakelijk in het ongewisse te laten, hebben B en W gekozen voor een doorstart bij de Dutax Beheer Groep. ‘De chaufeurs zijn bekend, alsmede de routes en de kinderen om wie het gaat. Dat betekent dat de dienstverlening direct doorgang kan vinden op een efficiënte en vertrouwde wijze’, aldus het college.

Met als enige wijziging de beperking van de contractduur tot het schooljaar 2016-2017, verandert er voor de gemeente niets aan de overeenkomst en de daarbijhorende tarieven. Met het leerlingenvervoer is op jaarbasis een bedrag van 420.000 euro gemoeid. Richting volgend schooljaar wordt een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.