D66 en PvdA komen op voor OV in gemeente

STEENBERGEN – De fracties van D66 en PvdA willen dat het college een plan van aanpak maakt met als doel meer invloed uit te kunnen oefenen op het regionaal vervoersbeleid. De partijen vrezen dat na het verdwijnen van de bushalte uit Dinteloord, meer kernen hiermee te maken zullen krijgen. Middels een motie die zij op 4 maart gaan indienen, willen ze het college opdragen een actievere rol aan te nemen en niet aan de zijlijn te blijven staan bij beslissingen vanuit de provincie. 

Volgens D66 en PvdA dreigt er de komende jaren een groot probleem te ontstaan met het openbaar vervoer. Ze schrijven dat veel kernen in de gemeente Steenbergen op termijn hun openbaar vervoer verliezen of buiten de kern zien verhuizen als de huidige provinciale plannen doorgaan. Kwalitatief OV is volgens hen een vereiste voor leefbaarheid in de gemeente Steenbergen. 

In april 2021 plan van aanpak

De oppositiepartijen nemen het wethouder Baartmans kwalijk dat zij in 2019 heeft ingestemd om het OV van Dinteloord buiten de kern te plaatsen en dat de raad hierover pas achteraf is geïnformeerd. De verdediging van het college dat het beleid door de provincie wordt bepaald, vinden zij niet acceptabel. Middels de motie willen zij dat er uiterlijk in april 2021 een plan van aanpak ligt van het college en dat de samenwerking moet worden gezocht met regionale collega’s. Ook zouden de inwoners en de raad in de toekomst actief moeten worden geraadpleegd over veranderingen in het OV. 

Door: Nicole van de Donk