College zet een streep door zonnepark in Oudland

STEENBERGEN – Het college van burgemeester & wethouders heeft geluisterd naar de maatschappelijke en politieke discussie over zonnepanelen in het gebied Oudland. Er ligt namelijk een voorstel bij de gemeenteraad om de mogelijkheid om op dergelijke besloten gebieden op zand zonnevelden te maken, te schrappen. Het college gaat hiermee nog een stap verder dan de motie die VVD, D66 en PvdA onlangs indienden.

Het voorstel is onderdeel van de evaluatie Visie Energie en Ruimte. De raad had gevraagd om deze evaluatie naar voren te halen om zo eerder te kunnen beslissen over de zonnepark-projecten die aangemeld zijn bij de gemeente Steenbergen. Eind mei kan de raad beslissen om akkoord te gaan met deze aanpassing van de visie waardoor niet alleen het plan voor een zonnepark in het Oudland van tafel gaat, maar ook toekomstige initiatieven op dergelijke locaties onmogelijk worden gemaakt. Dat zal waarschijnlijk gebeuren, want zowel oppositie als coalitie spraken zich al uit tegen die zonneparken, alleen Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA wilden de goede volgorde aanhouden en wachten op deze evaluatie.

“Steenbergse samenleving is tegen”

Alle initiatieven voor zonneparken worden langs de zogenaamde zonneladder gelegd. Het schrappen van de trede waar het Oudland onder valt, zit zo ongeveer in het midden. Daar staat bij dat zonnevelden op dergelijke grond bij kunnen dragen aan natuurontwikkeling. Maar nu stelt het college: “De conclusie kan worden getrokken dat de voordelen die er zijn voor de realisatie van extra natuur, bevordering van biodiversiteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot in de ogen van de Steenbergse samenleving niet opwegen tegen het nadeel dat het landschap wordt aangetast door de zonnevelden.”

2400 protesthandtekeningen

Als de Visie Energie en Ruimte inderdaad wordt aangepast zal dit een overwinning zijn voor de werkgroep ‘Bescherm het Oudland’. Het is de werkgroep gelukt om binnen kort tijd 2400 protesthandtekeningen te verzamelen die onlangs werden overhandigd aan de gemeenteraad.

Capaciteitsproblemen bij netwerkbeheerders

Overigens valt er in voorstel van het college ook nog te lezen dat de aanvraag voor vergunningen voor nieuwe zonnevelden sowieso even ‘on hold’ staat, omdat Enexis kampt met problemen als het gaat om netwerkcapaciteit. De gemeente Steenbergen wil in 2030 voor 50 procent energieneutraal zijn, maar de hoogspanningsstations kunnen de groei amper aan. Volgens het college gaan Enexis en Tennet de komende tijd berekenen wat er aan capaciteit nodig is en komen zij in het najaar van 2021 met resultaten. Het college zegt al wel dat mocht er op het netwerk maar beperkte ruimte beschikbaar zijn, dat zon op dak voor gaat.