Collecte Nationaal Multiple Sclerose fonds

DINTELOORD – Collectecoördinator Erica Verhagen kondigt de huis-aan-huiscollecte voor het Nationaal MS fonds aan. Dan zullen vrijwilligers langs de deuren gaan om geld in te zamelen voor het fonds dat onderzoek en bestrijding van deze chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel financiert. Overigens kunnen ook nieuwe vrijwilligers zich nog steeds aanmelden. Onder meer bij Erica Verhagen via mscollectedinteloord@online.nl of via telefoonnummer (0167) 523 137.

De collectanten zijn te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo. Wie hen gemist heeft kan ook doneren via www.nationaalmsfonds.nl. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of door eenmalig twee euro te doneren via sms STOPMS naar 4333.