Burgercommissieleden pleiten voor daadkrachtig nieuw bestuur

STEENBERGEN – ,,Het is hoog tijd voor nieuwe gezichten in de raad en een sterk college waar in positieve zin tegenop wordt gekeken, bestuurders die elkaar niet willen aftroeven, maar uitsluitend rationele besluiten nemen om Steenbergen op de kaart te zetten. Het moet klaar zijn met de onrust. De mooiste gemeente van Brabant, waar we met z’n allen trots en zuinig op moeten zijn, mag niet het lachertje van Brabant worden.’’

Ad Theuns en Lucia van Eijk, twee van de drie overgebleven burgercommissieleden, draaien niet om de hete brij heen. Met Jan Veraart van Door! zijn de beide D66’ers de enige burgercommissieleden die hun eerste termijn volledig hebben ‘uitgezeten’.

Om uiteenlopende redenen haakten hun collega’s van andere partijen in de loop der jaren af. In 2010 werden er voor het eerst burgercommissieleden benoemd, acht in getal, met als achterliggende gedachte een kweekvijver voor aankomende raadsleden te creëren en de werkdruk van de fracties te verlichten.

Of zij na de verkiezingen kunnen terugkeren, staat nog niet vast. Besloten is weliswaar dat eenmansfracties elk één secondant van buiten de raad mogen aanstellen en alle grotere fracties twee. Niet alle partijen zijn het echter eens over het voortbestaan van de functie; er kleven immers ook kosten aan.

Veel werk

Theuns en Van Eijk zijn in ieder geval weer beschikbaar. De twee gaan er niet van uit dat zij, vanaf plaats vier en vijf op de kandidatenlijst van D66, rechtstreeks in de raad worden gekozen. Met name Theuns zou dat overigens best willen. ,,Ik krijg als het goed is wat meer tijd en die heb je ook wel nodig, om alle vergaderingen bij te wonen en de enorme  hoeveelheid stukken te lezen. Er kruipt, als je het goed wilt doen, al gauw vijftien tot  twintig uur per week in. Hoewel niet iedereen ons kent, weten ze je toch wel te vinden, vooral als het om praktische zaken gaat. Ik voel met als burgercommissielid sowieso dicht bij de samenleving betrokken.’’

Positieve kanten

Van Eijk, partner van huidig D66-voorman Vincent van den Bosch en achternicht van VVD-kopstuk Erica Terpstra, is het helemaal met hem eens. Zij wordt naar eigen zeggen voornamelijk aangesproken door ouderen, die zich ongerust maken over de toekomstige zorgvoorzieningen. ,,Dat brengt mijn werk ook met zich mee en ik begrijp die onrust heel goed. Er staan ons een hoop veranderingen te wachten, waar veel aandacht aan besteed dient te worden.’’

,,Maar laten we boven alles kijken naar de vele positieve kanten en al het goede dat Steenbergen te bieden heeft,’’ stellen Theuns en Van Eijk. ,,Kijk eens naar Stadhaven, de kansen die de A4 oplevert, de prachtige tennisparken in alle kernen en naar evenementen zoals de carnavalsoptocht. Of de boost die SC Welberg heeft gekregen dankzij het nieuwe sportpark. Dat gun je andere voetbalclubs ook.’’

Geld laten rollen

,,We zijn bovendien de derde gemeente met de laagste schuldenlast per inwoner. In combinatie met een sluitende meerjarenbegroting, kunnen we het geld dus laten rollen, ten bate van de economie. Waarbij kleinere klussen – en niet alleen de kruimels – meer aan lokale ondernemers gegund zouden moeten worden, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Het gaat tenslotte over gemeenschapsgeld. Geen protectionisme en bij grotere aanbestedingen heb je nu eenmaal te maken met wet- en regelgeving. Door inventief te zijn en beter toezicht te houden op de inkoop, valt er op dit vlak echter het nodige te bereiken en dat zouden wij erg toejuichen.’’

Onbevangenheid

,,Meer samenwerking, geen tegenwerking. Het is de laatste tijd al wel beter geworden in de politiek, maar er is nog meer duidelijkheid nodig vanuit de gemeente, over wat wel en wat niet kan. Dat bereik je met de juiste mensen op de juiste plaatsen in de organisatie, die niet voor zichzelf bezig zijn, maar in het algemeen belang handelen. De raad heeft behoefte aan nieuw bloed, onbevangenheid en capaciteit. Zodat er een daadkrachtig bestuur ontstaat, dat de zelfstandigheid van Steenbergen kan waarborgen. We willen toch niet het risico lopen dat we mettertijd opgaan in een groter geheel. Daar moet je toch niet aan denken? Dan wordt het er niet beter op. Onze buurgemeenten kampen namelijk met forse schulden. En vraag maar eens aan inwoners van Lepelstraat of Halsteren hoe zij erover denken.’’

Netjes oplossen

Onontbeerlijk is volgens Theuns en Van Eijk een top-burgemeester, die als ambassadeur van de gemeente Steenbergen fungeert. ,,Of dat Saskia Bolten weer kan zijn? Dit is natuurlijk bespreekbaar, van ons mag het, maar het onderzoek van waarnemend burgemeester Vos moet dit uitwijzen. Dat is niet aan ons. De manier waarop zij in de raadsvergadering van 19 december werd neergezet, stuit ons niettemin tegen de borst. Eén ding staat buiten kijf: deze kwestie moet netjes en goed worden opgelost.’’