Burgemeesterskwestie lijkt ontknoping te naderen

STEENBERGEN – De fractievoorzitters van de zeven partijen in de Steenbergse gemeenteraad hebben morgenochtend op het provinciehuis in Den Bosch een gesprek over de burgemeesterskwestie met Commissaris van de Koning Wim van de Donk, die vandaag ook in het gemeentehuis is gesignaleerd.

Fractieleider Willem van den Berge van de PvdA bevestigt de uitnodiging, die via vice-raadsvoorzitter Jeroen Weerdenburg tot hem kwam. ,,Het gaat over de ‘burgemeesterskwestie’, kreeg ik te horen en meer weten we op dit moment niet. Of we maar even willen komen en dat doe je dan uiteraard. Wat eruit het gesprek komt en of de inhoud mogelijk geheim moet blijven? Ik heb geen idee. Hopelijk ontstaat er nu meer duidelijkheid. Wat mij betreft mag er tempo worden gemaakt; het heeft immers allemaal al lang genoeg geduurd. Het is tijd voor de ‘ontknoping’.’’

Bestuurlijke problemen

De PvdA was het niet eens met de motie van wantrouwen die VVD, Gewoon Lokaal (toen nog GB/Dé Lokale Partij en Door!), D66, CDA en Steenbergen Ander in december aannamen tegen burgemeester Saskia Bolten. Van den Berge drong bij herhaling aan op een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscrisis, maar vond daarvoor alleen steun bij de Volkspartij (voorheen Lijst Ger de Neve), die openlijk achter Saskia Bolten bleef staan.

Zij werd eind december echter met verlof ‘gestuurd’ door de Commissaris van de Koning, die Joseph Vos als waarnemend burgemeester aanstelde, met de opdracht onderzoek te doen naar de oorzaak van de bestuurlijke problemen en een klimaat te creëren waarin een burgemeester op normale wijze kan functioneren. Daarmee gaf Van de Donk impliciet aan dat de verhoudingen in politiek Steenbergen wat hem betreft niet goed zijn.

Verkennend onderzoek en bevindingen Vos uiterlijk 1 juli openbaar

Ook recent nog, bij het in ontvangst nemen van de petitie van de bewonersgroep ‘SAS Komt In Actie’, sprak de provinciebaas zijn zorgen uit over de situatie. Veel ondertekenaars van de handtekeningenactie spraken na de verkiezingen bovendien hun ongenoegen uit over de coalitievorming door de tegenstanders van Bolten, terwijl de Volkspartij en de PvdA de meeste stemmen hadden gewonnen.

Op initiatief van deze partijen ging een raadsmeerderheid onlangs wel akkoord met een motie, waarmee waarnemend burgemeester Vos werd opgedragen om uiterlijk 1 juli zijn bevindingen kenbaar te maken.

Tegelijkertijd zou dan de vertrouwelijkheid vervallen van het verkennende onderzoek naar de bestuurscrisis, dat vorig najaar door een commissie van wijzen werd uitgevoerd. Volgens Gewoon Lokaal!, VVD, CDA, D66 en Steenbergen Anders voldeed dit rapport niet aan hun verwachtingen en had het regelrecht de prullenbak in gekund.

Gemeentesecretaris

Uit het geheim verklaarde onderzoek bleek, zo wist Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl te achterhalen, dat Saskia Bolten naar behoren functioneerde en de kans moest krijgen om zich verder in haar ambt te ontwikkelen. De onderzoekscommissie adviseerde daarentegen om algemeen directeur/gemeentesecretaris Ans Leloux te vervangen.

De problematiek ten gemeentehuize zat ’m, zo verklaarde Vos eerder, hoofdzakelijk in de werkrelatie tussen Bolten en Leloux, die inmiddels langdurig ziek is, zo bevestigde de waarnemend burgemeester desgevraagd tegenover Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl. Over een eventueel verband tussen haar afwezigheid en de bestuurlijke perikelen, doet hij – om redenen van privacy – geen mededelingen.

,,Officieel hebben wij hierover niets gehoord, maar ons bereiken ook de nodige signalen,’’ reageert Willem van den Berge. ,,De verantwoordelijkheid in deze ligt bij het college, niet bij de raad. Het is allemaal speculatief, hopelijk weten we morgen meer.’’