Bouwclubs zijn onder de pannen

STEENBERGEN – De raad is gisteravond unaniem akkoord gegaan met de aankoop van een loods aan de Koperslagerij als onderkomen voor carnavalsbouwclubs. ,,Best een unieke stap in het bestaan van de gemeente Steenbergen, want er zijn altijd wel grote woorden gesproken over het belang van dit cultureel erfgoed, maar we hebben er nog nooit een dubbeltje aan uitgegeven,’’ stelde wethouder Cors Zijlmans, blij met de politieke steun.

De loods wordt door de gemeente verhuurd aan de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen, die op haar beurt weer voor de verhuur aan de bouwclubs zorgdraagt. Dat zijn om te beginnen BC Vor Mekaor en BC Gebeiteld uit Steenbergen. Na carnaval 2017 krijgen zij naar alle waarschijnlijkheid gezelschap van BC PZN uit Nieuw-Vossemeer.

De raadsfracties zeiden erop te vertrouwen dat in de toekomst nog meer bouwclubs naar de Koperslagerij zullen verhuizen, zodat de huisvesting op termijn kostendekkend kan worden gemaakt. Dat streven is ook vastgelegd in een motie die aan het collegevoorstel werd toevoegd, met steun van alle fracties behalve de Volkspartij.

Vooralsnog bedraagt de huurprijs 500 euro per maand, circa de helft van de daadwerkelijke lasten. In verband met de aanleg en de betaling van nutsvoorzieningen, zijn de bouwclubs volgens wethouder Zijlmans maandelijks nog wel een paar honderd euro kwijt aan hun nieuwe onderkomen. Om die reden vond hij het niet meer dan redelijk om de huurlast tot 500 euro te beperken.