Bedankdag voor mantelzorgers zowel leuk als leerzaam

STEENBERGEN – Ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg wordt er vandaag een speciale bijeenkomst gehouden in ’t Cromwiel voor mensen die zich door het jaar heen belangeloos inzetten voor hun naasten. De vrijwillige zorgverleners kunnen meedoen aan workshops, worden desgewenst in de watten gelegd en krijgen ook een gezamenlijke lunch aangeboden.

Wethouder Cor van Geel mocht vanmorgen, namens de gemeente, dertig mantelzorgers welkom heten en bedanken voor hun inzet. Dat is ongeveer een kwart van het aantal officieel bij de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen geregistreerde mantelzorgers, zo wist coördinator mantelzorgondersteuning Joyce Joosen te vertellen.

Omgerekend naar landelijke percentages, zou de gemeente volgens haar circa 1200 mantelzorgers moeten tellen. ,,Waarschijnlijk is dat ook zo, maar veel mensen zien zichzelf niet echt als zodanig. Zij vinden het normaal om bijvoorbeeld voor hun ouders, kinderen of buren te zorgen en voelen zich blijkbaar ook niet geroepen om deze dag te bezoeken. Dat is uiteraard eenieder zijn goed recht. Natuurlijk proberen we de bekendheid van de mogelijkheden tot mantelzorgondersteuning wel uit te breiden, want mensen moeten wel weten dat zij heel het jaar door bij ons terecht kunnen voor informatie en hulp.’’

Op het programma van de Dag van de Mantelzorg, met als overkoepelend motto ‘Yes, we care!’, stonden drie workshops: cupcakes versieren, beeldzorg en mindfulness. Het eerste behoeft geen nadere toelichting. Onder beeldzorg wordt verstaan hoe je met eigentijdse ‘hulpmiddelen’ zoals een iPad sociale contacten kunt onderhouden en dus ook zorg op afstand kunt bieden. En mindfulness is een therapie om mantelzorgers mentaal te ontlasten, zodat zij geen stress opbouwen en op hun belangrijke taak berekend blijven. Bij voldoende belangstelling komt hier een aparte cursus voor, zo kondigde Joyce Joosen aan.

De deelnemers vonden het allemaal leuk én interessant. De meesten maakten ook dankbaar van de gelegenheid gebruik om op het verwenplein een handen- of voetenmassage te ondergaan, of zich te laten verzorgen door de aanwezige kapster en huidverzorgingsspecialiste.

Na de workshops en de verwennerijen, kwam de lunch op tafel en ter afsluiting van de ‘bedankdag’ treedt vanmiddag de band After Years op.