Anco Sneep: ‘Anticiperen op klimaatverandering om schade te voorkomen’

DINTELOORD – Anco Sneep (1963) is fractievoorzitter van de VVD voor het Waterschap Brabantse Delta. Samen met Dagelijks Bestuurslid Cecile Franssen en zijn fractiegenoten Maarten Velthoen en Mart Gosens, maakt de Dinteloorder zich hard voor een duidelijke focus op uitvoering van de wettelijke kerntaken van Waterschap Brabantse Delta.

Dit zijn: waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit, onder de randvoorwaarde van lage lasten voor burgers en bedrijven. Speciaal punt van aandacht vormt de verandering van het klimaat en hoe we daar op de beste manier mee om kunnen gaan (klimaatadaptatie). Sneep: ,,Wateroverlast en extreme droogte zijn steeds meer aan de orde van de dag. Daar moeten we als waterschap op anticiperen om schade te voorkomen. Dat doen we samen met onze partners – provincie, gemeenten, belangenorganisaties van landbouw en natuur, et cetera – en vooral onze burgers en bedrijven.

Brede ervaring

Anco Sneep is 5 jaar voorzitter van de VVD afdeling Steenbergen geweest en een echte liberale bestuurder. Hij is boerenzoon uit Dinteloord, heeft economie gestudeerd, in Rotterdam (EUR) en Wageningen (WUR), en is gepromoveerd aan het Tinbergen Instituut (TI). Anco heeft brede ervaring in het landbouwbedrijfsleven, bekleedt verschillende bestuurlijke en adviesfuncties, en is momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur bij de provincie Noord-Brabant in de rol van programmamanager Transitie Landbouw Agro Food Brabant.