Actieplan om nieuwe bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders streven ernaar dat in 2020 90% van de uitbreiding van Reinierpolder I is verkocht en dat er dan een bezettingsgraad van 94% is bereikt op Reinierpolder in z’n totaliteit. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven – en werkgelegenheid – wordt het vizier vooral gericht op de sectoren productie, groothandel en logistiek.

Een en ander blijkt uit het acquisitieplan, voortkomend uit het economisch beleidsplan van de gemeente, die ook het ondernemersklimaat wil verbeteren en graag een ondersteunende rol wil vervullen bij de verdere ontwikkeling van het Agro en Food Cluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord.

‘Een bord in de tuin plaatsen en wachten tot kopers contact opnemen om kavels te kopen’ is niet meer van deze tijd, zo stellen B en W in het acquisitieplan. ‘De veranderde markt vereist een andere aanpak om de unieke kenmerken van locaties voor het voetlicht te brengen’. 

Het college wil om te beginnen dan ook vaart maken met de promotie, middels o.a. een brochure, een website en publicaties op vastgoedsites. Daarnaast gaat de gemeente – op no cure-no pay basis – in zee met Meerman Advies & Helmig Makelaardij, om gezamenlijk invulling te geven aan de acquisitie voor Reinierpolder.

Onderdeel van het plan is bovendien om een ‘ronde tafel’ op te zetten van ‘sterke en speciale ondernemers met een breed netwerk’ in het Steenbergse, die er als ambassadeurs voor kunnen helpen zorgen dat nieuwe bedrijven ervoor gaan kiezen om zich ook hier te vestigen.