A4 nu precies 1 jaar geopend

STEENBERGEN – Het is vandaag op de kop af een jaar geleden dat de A4 werd opengesteld voor het verkeer. Voor alle gebruikers, voor wie vaak korte reistijden gelden dankzij de snelweg, lijkt het inmiddels waarschijnlijk net alsof het tracé tussen Dinteloord en Klutsdorp er altijd heeft gelegen. Hoe zijn uw ervaringen? Heeft u voordeel of juist nadeel van de A4?

Twee weken voordat de snelweg werd geopend, zetten de Stonemountain Runners Steenbergen op de kaart met de A4 Run, die duizenden mensen van alle leeftijden trok. Zij grepen de unieke gelegenheid aan om over het toen nog maagdelijke asfalt te wandelen en te rennen. Een unieke happening, waarop de deelnemers, talloze toeschouwers en de organisatie nog steeds met veel genoegen terugkijken.

Discussie en protesten

Aan de totstandkoming van de snelweg om Steenbergen ging een decennialange (politieke) discussie vooraf, zowel in Steenbergen en de regio als op het ministerie in Den Haag. Uiteindelijk werd besloten de ‘ontbrekende schakel’ tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen ten westen van Steenbergen aan te leggen; een beslissing die tot op de dag van vandaag verbazing wekt bij iedereen die er vanuit gaat dat de kortste weg van A naar B rechtdoor loopt.

Tot en met de dag van de officiële overdracht door minister Schultz, begin juli van dit jaar, klonken er bovendien protesten van aanwonenden die zich tekort gedaan voelen waar het geluid- en lichtwerende maatregelen betreft. Een aantal van hen loopt hier nog steeds tegen te hoop, maar zowel de minister als Rijkswaterstaat en de gemeente hebben het dossier A4 inmiddels gesloten verklaard.