A4 definitief niet vóór eind 2013 klaar

STEENBERGEN – Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu hakt één dezer dagen de knoop door over het nieuwe scenario voor de openstelling van de A4 om Steenbergen.Oorspronkelijk zou het stuk snelweg tussen Dinteloord en Klutsdorp eind 2013 klaar zijn. Die datum wordt definitief niet gehaald. Wanneer de oplevering dan plaatsvindt, hangt af van de nieuwe planning waarvoor de minister kiest.
De latere openstelling leidt vermoedelijk tot een pittige discussie in de Steenbergse gemeenteraad. Vanuit zowel de oppositie (Lijst Ger de Neve) als de coalitie (Steenbergen Anders) is al geopperd dat de gemeente de hand op de knip moet houden bij een latere opleving van de A4. Speciaal voor de versnelde aanleg van de snelweg tussen Dinteloord en Klutsdorp draagt Steenbergen drie miljoen euro bij aan het project. Op voorwaarde dat het verkeer uiterlijk op 1 januari 2014 gebruik zou kunnen maken van het traject.
Belangrijkste oorzaak van de vertraging is de tracéwet-procedure, die langer heeft geduurd dan waarvan op voorhand werd uitgegaan.

In maart van dit jaar wees de Raad van State alle bezwaren tegen de westelijke aanleg van de A4 van de hand, waarmee het tracébesluit onherroepelijk werd verklaard.
,,Van het tracébesluit hing veel af,’’ zegt omgevingsmanager Onno Smeets van Rijkswaterstaat. ,,Daar zit van alles aan gekoppeld, zoals vergunningen en de aankoop van gronden. We hadden weliswaar een paar maanden speling, maar die zijn ondertussen al ‘opgesnoept’.’’

Zodra de minister haar beslissing over de nieuwe opleverdatum heeft genomen, zal Rijkswaterstaat deze ‘breed communiceren’. ,,Eerst gaan we dan natuurlijk het overleg aan met al onze bestuurlijke partners, zoals de betrokken gemeenten. Ook het publiek wordt vanzelfsprekend duidelijk geïnformeerd.’’
Volgens Smeets gaat het met de aanleg van de weg verder prima. ,,We zijn op volle stoom, je ziet het landschap rond Steenbergen vrijwel dagelijks veranderen.’’
Vanaf volgende week wordt het op route Franseweg-Zeelandweg Oost bovendien aanmerkelijk drukker met bouwverkeer, zo kondigt hij aan.