Tweede kleutergroep gestart bij De Nieuwe Veste

STEENBERGEN – Tijdens de carnavalsvakantie lag het werk bij De Nieuwe Veste niet stil. Afgelopen maandag 2 maart is namelijk – met lichte tamtam – een tweede kleutergroep begonnen op school.

Vanwege het groeiende leerlingenaantal heeft De Nieuwe Veste besloten om de bestaande gecombineerde kleutergroep op te splitsen voor een vlekkeloze instroom van nieuwe 4-jarigen nog dit schooljaar. Hiervoor is een tweede kleuterlokaal volledig nieuw ingericht en van alle gemakken voorzien. Vanaf deze week zijn er maar liefst vier docenten actief in groepen 1/2A en 1/2B. De oorspronkelijke kleutergroep (1/2A)  zou ruim meer dan 30 leerlingen gaan omvatten. Voor optimale aandacht en begeleiding van de jonge kinderen, is daarom besloten om uit te breiden. 

Ervaren leerkrachten

Ondanks alle landelijke tumult rondom lerarentekorten, werden de vacatures bij De Nieuwe Veste binnen korte tijd vervuld. De ‘juffen’ Ingrid, Gerda (tijdelijke vervanging van juf Amanda) draaien als vanouds groep 1/2A en de nieuw aangetrokken en ervaren krachten Rosanne en Daniëlle staan voor groep 1/2 B. “Ons traject Leer- en Veerkracht dat zowel op de kinderen, ouders als het team gericht is, blijkt een positieve uitwerking te hebben. We werken samen in een fijne sfeer met een heel sterk team en dat vertaalt zich door naar buiten”, aldus Anne van Loon (directeur). De nieuwe kleutergroepen zijn nu nog klein, met ca. 15 leerlingen per gecombineerde groep 1/2, maar de reden voor het opsplitsen ligt in de sterke groei van het leerlingenaantal. “Bijna wekelijks leid ik geïnteresseerde ouders rond in de school”, zegt Anne, “En daarnaast hebben we ook aanwas vanuit de peuteropvang van Mamaloe. Goede mond-op-mond reclame doet de rest.”

Vernieuw lokaal 1/2B

Het vernieuwde kleuterlokaal is voorzien van een nieuwe vloer, heeft een hippe en knusse zithoek met steigerhouten bankjes, nette tafeltjes om aan te werken en een heerlijke voorleesbank en -hoek. Voor de kinderen heeft de speelhoek met trap en verdieping de grootste aantrekkingskracht, want daar kunnen eindeloos veel soorten spelletjes gespeeld worden.

Goede samenwerking met Mamaloe: Peuters en Guppies

De samenwerking met de Halsterse organisatie Mamaloe begon in 2016 en sinds begin van dit schooljaar biedt Mamaloe naast de peuteropvang ook één volledige dagopvanggroep (alle werkdagen van 7u tot 18.15u).  Deze groep ‘Guppies’, biedt plaats aan maximaal 16 kinderen van 0 – 4 jaar. De Guppies hebben een eigen ingerichte ruimte met aparte slaapkamer en ze maken -voor het buitenspelen- gebruik van het kleuterplein. Op woensdag zijn er maar liefst drie pedagogische medewerkers aanwezig: Angela, Esmé en Laura. Anne vertelt dat het succes van de dagopvang de verwachtingen overstijgt en dat er heel binnenkort (helaas) hiervoor een wachtlijst zal moeten komen. Maandag ging de Mamaloe-vlag uit met hulp van een kleine groep peuters.

Volledig kindcentrum

Bescheiden merkt Anne nog op dat De Nieuwe Veste dankzij de samenwerking met Mamaloe in korte tijd een volledig kindcentrum is geworden, omdat -naast wat hierboven staat beschreven- ook schoolgaande kinderen terecht kunnen bij de voor- en naschoolse- en/of vakantieopvang in de groep de Bibberhaai, onder begeleiding van Yvonne en Angela.

Verdere groei

De groei van een school komt van onderaf en in de toekomst zullen, indien nodig, tijdig aanpassingen worden gedaan aan het schoolgebouw, aldus Anne, zodat alle kinderen optimaal onderwijs kunnen blijven krijgen van een goed team, in een moderne lesomgeving en natuurlijk met voldoende sportieve, creatieve en gezonde ontspanning. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Anne van Loon (www.bsdenieuweveste.nl)

Door: Christel Schiphorst