Tiende editie van de 10 kilometer van Groot Steenbergen

STEENBERGEN – SV Diomedon organiseert op dinsdag 29 augustus voor de tiende maal in successie de zo geheten ‘10 Kilometer van Groot Steenbergen’. Naast deze afstand is er ook een prestatieloop over een kortere afstand en een jeugdloop. De Tien kilometer is onderdeel van het Running Center Loop Circuit.

De loop start en eindigt in de Kapelaan Kockstraat ter hoogte van gemeenschapshuis De Vaert. De avondloop gaat over twee afstanden 5,4 en 10 kilometer. De Jeugdloop heeft een lengte van 1300 meter.

Aan het parcours is in de loop der jaren niets veranderd. Vanaf de Kapelaan Kockstraat gaat de loop via een lus door Welberg via de Boomdijk, langs het Canadees herdenkingsmonument  en  de Groenedijk weer terug naar de dorpskern van Welberg. De eerste ronde is 5,4 km en voor de 10 km lopers komt er nog een ronde door het buitengebied bij.

De jeugdloop over 1300 m start 5 minuten na de start van de 5,4 en 10 km die om 19:30 uur is. Inschrijven kan op de avond zelf in Gemeenschapshuis De Vaert en vooraf via www.diomedon.nl

Geldprijzen

Er zijn geldprijzen voor deelnemers aan de wedstrijdloop, het aantal prijzen wordt afhankelijk van het aantal deelnemers. Deelname aan de wedstrijdloop is alleen mogelijk na opgave van een wedstrijdlicentienummer. Er zijn verschillende categoriën: A en B Junioren (wedstrijdloop 5,4 km), Dames Senioren, V35+, V45+ en V55+ en Heren Senioren, M35+, M45+, M55+ en M 65+

Bij verbetering van het parcoursrecord in zijn of haar categorie ontvangt de betreffende loper een bonus van  €50,-. Daarbij geldt dan wel dat deelgenomen moet worden aan de betreffende categorie van de geldende leeftijdsklasse. Voor iedere deelnemer is er een herinnering.

Inschrijven

De inschrijfgelden zijn als volgt: Bij voorinschrijving bij de Wedstrijdloop 5,00 euro, bij na-inschrijving 6,00 euro. Het inschrijfgeld voor de prestatieloop bedraagt 6 euro, voor de jeudloop 2,50 euro. Diomedonleden betalten bij voorinschrijving slechts 2,50 euro en bij na-inschrijving 3 euro voor de wedstrijdlopen en 1,50 euro voor de jeugdloop. Na inschrijving op 29 augustus is mogelijk tot 19.00 uur. Voorinschrijving kan via: http://inschrijven.diomedon.nl.

Wie nadere inlichtingen wenst kan die vinden op de website: www.diomedon.nl of door een mailtje te sturen naar: jokedekock@home.nl

Betaling kan via: Rabobank NL92Rabo014.88.46.645 t.n.v. S.V. Diomedon, o.v.v. naam en categorie.