Rijbewijskeuringen voor ouderen

STEENBERGEN – Via Regelzorg Rijbewijskeuringen kunnen senioren van 75 jaar of ouder zich op maandag 1 november medisch laten keuren voor het verlengen van hun rijbewijs. Hiervoor moet dan wel een afspraak gemaakt worden via www.regelzorg.nl of telefonisch tijdens kantooruren via de afsprakenlijn, telefoonnummer 088 2323 300. Op regelzorg.nl is meer informatie te vinden over de procedure die moet worden gevolgd.