Raad ‘redt’ peuterspeelzaalwerk

STEENBERGEN – Om een faillissement te voorkomen, waardoor het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Steenbergen in duigen zou vallen, is de raad gisteravond noodgedwongen akkoord gegaan met een extra subsidie van 82.800 euro aan de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen.

Het was niet de eerste keer dat SPS van de ondergang moest worden gered; reden voor de Volkspartij om tegen te stemmen. Raadslid Ger de Neve van deze fractie sprak van ‘een bodemloze put’ en stelde dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. De Volkspartij wilde alleen de portemonnee trekken als degenen die bij SPS verantwoordelijk zijn voor de financiële problemen van het toneel verdwijnen.

Hand in eigen boezem

Dat vonden Gewoon Lokaal!, VVD, D66, CDA, Steenbergen Anders en ook de PvdA te ver gaan. Ook zij staken hun ongenoegen over de gang van zaken niet onder stoelen of banken, maar vonden dat ook de gemeente blaam treft. Wethouder Cor van Geel (CDA) gaf dit ruiterlijk toe en stak de hand in eigen boezem. Een ruime raadsmeerderheid was het echter met hem eens dat er beter in gezamenlijkheid aan een nieuwe, solide toekomst gewerkt kan gaan worden, dan nu de stekker eruit trekken.

Toekomstplan

Middels een motie dwongen de coalitiepartijen en de PvdA nog wel af dat er in nauw overleg met SPS dusdanige wijzigingen in de bedrijfsvoering van de stichting worden doorgevoerd, dat het vertrouwen in de organisatie wordt hersteld. Ook moet er eind november een plan liggen, waaruit blijkt dat de toekomst van de zogeheten voorschoolse educatie in Steenbergen voor de komende jaren gegarandeerd is, met bijbehorende financiële onderbouwing.