Proces van heling en verzoening gaat nog veel tijd kosten

STEENBERGEN – ‘Met mijn ontslagaanvraag hoop ik de weg vrij te maken voor echte verandering, waarvan de bevolking en de ambtenaren de positieve gevolgen voelen. Ik vraag al die mensen en degenen die hebben gepleit voor mijn aanblijven als burgemeester begrip voor mijn beslissing’. Dit zegt Saskia Bolten in een officiële verklaring omtrent haar afscheid van de gemeente Steenbergen, dat vanmorgen door Commissaris van de Koning Wim van de Donk bekend werd gemaakt. Hij verwacht dat het nog wel even gaat duren voordat alle wonden van de bestuurscrisis zijn genezen.

‘Ik doe dit in het belang van Steenbergen. Laat wat er met mij is gebeurd niet voor niets zijn geweest’, voegde Bolten hier desgevraagd nog aan toe tegenover KijkopSteenbergen.nl. Van de Donk toonde respect voor en verdriet over het ingrijpende besluit dat de GroenLinks-politica heeft genomen.

'In de verste verte geen feiten of omstandigheden voor oneervol ontslag'

Hij gaat voor haar bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koning Willem-Alexander eervol ontslag aanvragen en zij zullen daar volgens de Commissaris ongetwijfeld gehoor aan geven. ,,Ik heb de minister voortdurend op de hoogte gehouden van deze zaak. En er zijn in de verste verte geen feiten of omstandigheden aanwezig voor een oneervol ontslag.’’

Van de Donk heeft de fractievoorzitters van de Steenbergse raadspartijen vandaag indringend opgeroepen om nu alsnog tot een proces van heling, genezing en verzoening te komen. Niet alleen met elkaar, maar ook met de bevolking van Steenbergen, die volgens de Commissaris allesbehalve gediend is met een gemeentebestuur dat zich gedraagt zoals de afgelopen pakweg negen maanden het geval was.

'Onderlinge verdeeldheid overwinnen en vertrouwen bevolking terug winnen'

,,Dit is niet meer te billijken. Ik hoop dat deze boodschap goed is doorgedrongen tot degenen die de verantwoordelijkheid dragen. Zij zullen hun onderlinge verdeeldheid moeten overwinnen en ook met de bevolking in gesprek gaan om het vertrouwen terug te winnen.’’

,,Deze kwestie is ernstig uit de hand gelopen. Helaas was de afdeling makkelijke oplossingen al lang gesloten en zijn er nu alleen maar verliezers. Dit is dramatisch voor de betrokken personen,’’ aldus Van de Donk, daarmee ook doelend op gemeentesecretaris Ans Leloux, in wie B en W nu het vertrouwen hebben opgezegd.

Conclusie Vos over Leloux zelfde als in verkennend onderzoek

Gebrek aan zowel empathie (je niet kunnen inleven in de gevoelens van anderen) als inspirerend vermogen maken dat zij in Steenbergen niet langer op haar plaats is, zo heeft waarnemend burgemeester Joseph Vos geconstateerd. Tot dezelfde conclusie kwam vorig najaar de ‘commissie van wijzen’ die een verkennend onderzoek uitvoerde naar de bestuurscrisis. Dit rapport is vandaag openbaar gemaakt.

Volgens Gewoon Lokaal! (toen nog GB/Dé Lokale Partij en Door!), VVD, CDA, D66 en Steenbergen Anders voldeed de verkenning niet aan hun verwachtingen; de bevindingen van de onderzoekscommissie hadden wat deze fracties betreft linea recta in de prullenbak kunnen verdwijnen. Uit de rapportage bleek bovendien dat Saskia Bolten haar werk naar behoren deed en de kans moest krijgen om zich verder te ontwikkelen in haar ambt.

'Bolten en Leloux zagen elkaar wederzijds als een bedreiging'

,,Dat rapport was misschien te streng voor Ans Leloux en te mild voor Saskia Bolten, maar ik neem er geen afstand van,’’ zei Vos vandaag. Ook stelde hij dat de basis voor de problematiek mogelijk al is ontstaan vóór de komst van Bolten naar Steenbergen.

Zij werd in juli 2012 geïnstalleerd en kwam, aldus Vos, al heel snel in het nauw. ‘Deels door haar eigen houding en gedrag en deels door de omgeving. De burgemeester en de secretaris zagen elkaar wederzijds als een bedreiging’.

Voor een succesvolle terugkeer van Bolten als burgemeester, bestaat binnen de raad en het college te weinig draagvlak, meent Vos. ,,Dus op dit moment is er geen andere keuze mogelijk,’’ reageerde Van de Donk hierop, waarbij hij de hoop uitsprak dat Bolten en Leloux in de nabije toekomst elders aan de slag kunnen. Beiden kunnen rekenen op de medewerking van de Commissaris en de waarnemend burgemeester. Leloux is overigens ‘oprecht en langdurig ziek’, liet laatstgenoemde aantekenen.

Vooralsnog geen procedure voor nieuwe, kroonbenoemde burgemeester

Van de Donk noemde het verder van belang dat de aangerichte schade niet nog groter wordt en wil dat er eerst écht rust in de tent komt, voordat hij eventueel een procedure opstart voor een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester in de gemeente Steenbergen. Voor onbepaalde tijd zal Vos als waarnemer actief blijven.

De derde ‘hoofdrolspeelster’ in de bestuurlijke affaire, raadsgriffier Lenneke van der Meer, hoeft in zijn optiek het veld trouwens niet te ruimen. ‘Zij heeft in de voorbereidingen van het functioneringsgesprek (met Saskia Bolten, red.) rommelige steken laten vallen en onhandig gemanoeuvreerd, maar heeft daaruit lering getrokken. Zij is in staat en bereid een burgemeester goed te ondersteunen.’

'Eerst bijkomen van deze ingrijpende besluiten'

Vos kon nog niet aangeven of er nog een openbaar debat komt over de bestuurscrisis/burgemeesterskwestie en de ‘afloop’ hiervan. ,,Daarover gaan we eerst met elkaar praten, dat gebeurt in eerste instantie in beslotenheid, met de benen op tafel, bij wijze van spreken.’’

,,Eerst maar eens bijkomen van deze ingrijpende besluiten,’’ adviseerde Van de Donk. ,,Nogmaals, en het zijn grote woorden, maar wel van toepassing: er dient een proces van heling, genezing en verzoening op gang te komen. Dat gaat nog veel tijd en energie vergen. Misschien hebben de raads- en collegeleden hierbij wel externe begeleiding nodig.’’

Alle officiële stukken en verklaringen die vandaag zijn vrijgegeven omtrent de bestuurscrisis/burgemeesterskwestie zijn te vinden en na te lezen via onderstaande links:

Bevindingen en aanbevelingen Joseph Vos

Verklaring Commissaris van de Koning

Verkennend onderzoek naar bestuurscrisis

Notitie functioneringsgesprekken