Ondernemersverenigingen willen graag op 3 maart open en sturen brandbrief

STEENBERGEN – DINTELOORD – De besturen van Winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord en ONS Steenbergen hebben in een brandbrief naar burgemeester Van den Belt een dringende oproep gedaan om winkels, horeca en culturele sector op 3 maart te openen. Hoe graag de burgemeester dit zou willen kunnen, hij heeft hiervoor geen mandaat en kan niet meer doen dan een pleidooi houden bij de bevoegde instanties.

Zo schreef de burgemeester een brief naar de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en een naar minister president Rutte. Hierin opteert hij voor een proefopenstelling. “Het behoud van winkels, horeca en culturele voorzieningen is van cruciaal belang voor de leefbaarheid in alle kernen van onze gemeenschap”, zo stelt burgemeester Van den Belt.

Zoeken naar evenwicht

“We begrijpen allemaal dat de gezondheidscrisis de hoogste prioriteit heeft, maar moeten ook blijven zoeken naar het noodzakelijke evenwicht, zodat de economie en de leefbaarheid niet nog verder in het gedrang komen. Zeker in gemeentes als de onze, hebben winkels, horecagelegenheden en culturele accommodaties vaak een spilfunctie in de samenleving. Als zulke voorzieningen verdwijnen, hebben we met z’n allen een nog groter probleem.

Ik kan geen ijzer met handen breken, maar wel mijn begrip tonen voor de situatie waarin onze ondernemers zich bevinden, zoals zij zich omgekeerd ongetwijfeld in mijn positie kunnen inleven.”

Proefopenstelling

Ook vraagt Ruud van den Belt aan Rutte of er meer gekeken kan worden naar wat wél kan en mag om de negatieve teneur te doorbreken en om perspectief te bieden. Daarnaast geeft hij aan dat de lokale ondernemers van harte bereid zijn om de vereiste voorzorgsmaatregelen te respecteren.

[ door Peter Vermeulen ]