Informatiecentrum A4 dichtgetimmerd

STEENBERGEN – Vijfduizend bezoekers ontving Rijkswaterstaat de afgelopen 4,5 jaar in het informatiecentrum over de A4, dat projectmanager Melanie Nissink en wethouder Cors Zijlmans vanmiddag officieel dichtspijkerden, in de wetenschap dat het leed bij omwonenden van de snelweg nog lang niet geleden is. Dat maakten meerdere gedupeerden namelijk wel duidelijk bij de sluitingsactiviteit, die zodoende een stuk minder feestelijk verliep dan Rijkswaterstaat had gehoopt.

Met name bewoners van de Stoofdijk, de Drielindekensweg en de Westlandselangeweg grepen de gelegenheid nog maar eens aan om kenbaar te maken hoezeer zij zich benadeeld voelen. ,,Het gaat vooral om de manier waarop ze ons behandelen. We geven al jaren aan wat de problemen zijn, maar er wordt niets opgelost. Ook vandaag willen ze weer niet luisteren,’’ zeiden onder anderen Anton Antonissen, Kees de Bruin, Vladimir Hornicek en Paul van Nieuwenhuyzen.

,,We doen geen oog meer dicht en moeten zelf bewijzen dat de scheuren in onze muren veroorzaakt zijn door de aanleg van de A4,’’ vulde Ad Nouwen aan. ,,En de geluidsoverlast dreigt alleen maar erger te worden met de zomer op komst,’’ stelde De Bruin. ,,Ons woongenot is ernstig aangetast, onze huizen zijn voorgoed onverkoopbaar geworden.’’

Motie gemeenteraad richting minister Schultz

Afgelopen week kwam er enige mate van bijval vanuit de gemeenteraad, die unaniem een motie aannam, bedoeld om bij verantwoordelijk minister Schultz aan te dringen op aanvullende maatregelen tegen de geluid- en lichthinder van de A4. Een heikel punt daarbij betreft de speciale veiligheidsbelijning, die wanneer erover heen gereden wordt een irritant geluid veroorzaakt.

Wethouder Zijlmans gaf vanmiddag aan geen genoegen te nemen met de reactie van Rijkswaterstaat, die niks met deze klacht wil doen. Evengoed sprak hij zijn waardering uit voor de wijze waarop de overheidsorganisatie de voorbije jaren het publiek had ontvangen en voorgelicht in het informatiecentrum.

Donkere wolken

Vervolgens timmerde hij de deur dicht, samen met Melanie Nissink, die de bui – letterlijk en figuurlijk – wel zag hangen en haar toespraak daarom maar beperkte tot een paar nietszeggende woorden.

JONG Volharding verzorgde de muzikale omlijsting van de sluiting, die nog niet betekent dat Rijkswaterstaat uit Steenbergen vertrekt. Medewerkers van de dienst blijven de komende tijd nog werkzaam op het zogeheten ketenterrein aan de Zeelandweg-Oost om de laatste zaken af te wikkelen, totdat minister Schultz op 9 juli een werkbezoek brengt aan het A4-traject Dinteloord-Bergen op Zoom. Van een officiële openingshandeling zal dan overigens geen sprake zijn.