Geen registratie meer van aangeleverd restafval

STEENBERGEN – Het college van b en w heeft de maatregel ingetrokken om te registreren hoeveel keer inwoners met een afvalpas gebruik maken van de ondergrondse afvalcontainers. Dit tot grote tevredenheid van de Volkspartij die het college erop heeft gewezen dat de gemeente de privacyrichtlijn onjuist toepaste en in strijd met de regelgeving handelde.

De registratie was bedoeld om te zien hoeveel restafval een inwoner aanbiedt. Volgens de Volkspartij ook om in de toekomst over te kunnen gaan tot een afvalstoffenheffing op basis van hoeveelheid aangeboden afval.
Nu de registratie van de baan is stemt dat tot tevredenheid bij de Volkspartij, maar die wil nog wel wat vragen goed beantwoord zien. Onder meer waarom inwoners die bewust de keuze maakten voor een kleinere grijze container – en dus minder afval aanboden – nu met de invoering van omgekeerd inzamelen niet langer worden gecompenseerd omdat ze minder afval aanbieden. “Goed gedrag van inwoners die al jarenlang uit eigen beweging hun afval scheidden wordt nu niet langer meer beloond”, aldus de Volkspartij.
Ook wil de partij graag een antwoord op de vraag of het niet zinvoller is om het plastic afval onder de grond in te zamelen en het restafval via een container.